Gå direkt till innehållet

Grönare, snabbare, billigare

Det är en speciell känsla att vistas i en jättelik lokal i Genève där alla talar varmt för bättre kollektivtrafik och mindre bilåkande. Och nästan alla är män. Som kvinna är man i försvinnande minoritet på UITP:s *) 60:e världskongress, men i vilket fall som helst var det säkert värre på den första kongressen. Jämställdheten kommer här också även om det går sakta.

Det är ju lätt att tro att Sverige är ett framstående land i planering och utförande av kollektivtrafik men ingenting här handlar om oss men desto mer om Singapore, Hongkong, London och Australien. Och nyckelorden återkommer gång på gång: tillgänglighet, kundnöjdhet, smarta lösningar på biljetter och tidtabeller, energisnål teknik osv. Och så längre fram i tiden sådant som trappfria stationer och allt fler eldrivna fordon.

Så förutsättningarna för en grönare och snabbare trafik är goda. Värre är det med ekonomin. Hur jag än lyssnar hör jag ingen som föreslår billigare kollektivtrafik. Vänsterpartiet vill höja landstingsskatten för att klara de stora spårinvesteringar vi har framför oss. Alternativet är kraftigt höjda taxor. Det lockar vi inte fler resenärer med. Och det ligger förstås i alla samhällens intressen att ständigt förbättra och förenkla för oss som inte åker bil.

En eller flera smartphones dyker upp på alla presentationer. Det finns ingen hejd på vad som är möjligt. Sociala medier används allt mer och allt högre upp i åldrarna. I Belgien t ex utvecklar man nu en ”companion service” där äldre kan anmäla behov av sällskap eller vägledning när de går ut.

Rusningstiden är en stor utmaning i alla länder, självklart främst i tättbefolkade regioner. I Singapore reser man billigare och stundtals gratis på pendeltågen om man ser till att vara framme på sin destination senast 6.45 på morgonen. Vänsterpartiet lägger ett förslag om gratis resande för pensionärer i lågtrafik i budgeten för 2014. Och med tanke på att UITP:s nästa eller nästnästa kongress kan förläggas till Stockholm, kommer vi gärna med och berättar hur det gick. Eller som man säger här: To touch people’s heart. Och förstås tillägga In real time!

*) UITP  = International Association of Public Transport