Gå direkt till innehållet

Hård kritik mot barnavård i Enskede-Årsta-Vantör

Idag behandlade socialnämnden socialinspektörernas granskning av den sociala barnavården vid Enskede-Årsta-Vantörs och Rinkeby-Kistas stadsdelsförvaltningar. Vi kommer att få rapporten med förvaltningens kommentarer och förslag till handlingsplan mars-sammanträdet har jag fått veta från stadsdelsdirektören idag. En ny ledning är tillsatt, och ett stort förändringsarbete är inlett. Det måste ge resultat, för barnens skull.

Mycket i rapporten vet vi redan i stadsdelsnämnden, i samband med den konsultrapport som förvaltningen tagit fram. Oppositionen började reagera när vi fick klart för oss vilka hårda konsekvenser den strama budgeten förde med sig. I april 2012 skrev jag till exempel om pengar och i maj om stålbad och behov eller budget men att det skulle vara så illa med rättssäkerhet, tillgänglighet, organisation etc visste vi förstås inte.

I september 2012 la oppositionen en skrivelse om barnavårdsutredningar på hög. Och vi fick svar i oktober.

Helt klart handlar problemen inte bara om pengar, det handlar också om hur pengar används, dvs. ledning, styrning, samverkan, uppföljning etc. Men också om budgetunderskottet som pressar socialsekreterarna. Socialtjänstinspektörerna har kommit fram till att det fanns en tendens att insatser inte motsvarade behoven, med följden att barnets bästa och barnets rättigheter riskerar att inte bli beaktade.Så ska barn inte ha det!