Gå direkt till innehållet

Järvalyftets fortsatt vidlyftiga planer

Det senaste tillskottet i moderaternas usla planering av Järvafältet är den så kallade Stockholmsporten.  Nu försöker man slå i folk att 5000 bostäder och 6000 arbetsplatser i anslutning till en av Europas största motorvägskorsningar är stadsutveckling.

Men vad innebär denna ”stadsutveckling”?

Först genomför man segregerande vägutbyggnader, som minner mer om misstag från 60-talet än utvecklandet av en modern stad. Därefter försöker man klämma in en ny stadsdel i Tenstas storlek men döljer det bakom ord som att ”binda ihop stadsdelar” och ”promenadstad”. Det enda som utvecklas är flosklerna, men när de används till stadsplanering visar det bara att Järvaborna kommer i sista hand för alliansen.

Som en positiv faktor för dem som ska bo och arbeta i Stockholmsporten nämns närheten till grönområdet – men det är ju samma grönområde som med Alliansens goda minne håller på att utraderas. Granne med den tilltänkta stadsdelen finns idag Järva Discgolf Park och Hästa gård – idag en aktiv fritidsmiljö men som Alliansen vill ersätta med en stor begravningsplats. Jag tror knappast att närheten till en begravninsplats är ett bra säljargument för att locka folk till Stockholmsporten.

Här ser man återigen vilket lapptäcke alliansens stadsplanering är. Självklart skulle motorcrossbanan i naturreservatet vid Hägerstalund ha varit en bättre plats för en kyrkogård. Men motorcrossklubben var en starkare lobbyist än Järvaborna.

Under de 30 år jag har bott i Rinkeby är det två infrastruktursatsningar som dominerat människornas önskningar. Den ena är att få bort E18-barriären genom att dra motorvägen i en tunnel, vilket samtidigt skulle ge både fler bostäder och ett attraktivt grönområde.   Det andra önskemålet har varit ett utomhusbad vid Eggeby gård.

Av dessa önskningar har det hittills blivit intet.

Istället får Järvaborna en breddad motorväg, gigantiska trafikplatser, en stor begravningsplats,  höghus på fältet och nya verklighetsfrämmande förslag som Stockholmsporten – vilket återigen bekräftar att makten bor väldigt  långt från Järva.