Gå direkt till innehållet

Nynäshamn behöver närsjukhus

Nynäshamn behöver ett närsjukhus, skriver Sverre Launy (V) i en motion som debatterades i fullmäktige i dag. Alliansen var dock av en annan mening och ansåg att 26 000 invånare  inte är ett tillräckligt stort patientunderlag. Men kommunen växer och sommartid blir befolkningen betydligt större.

– Södra länet är underförsörjt med sjukvård och det gäller i hög grad Nynäshamn med omnejd. Som en geografiskt stor glesbygdskommun med skärgård är vi i stort behov av väl fungerande vård på rimligt avstånd.

I framtidsplanen för  hälso- och sjukvården i länet  ska vård som inte behöver akutsjukvårdens resurser flytta ut från akutsjukhusen till närsjukhus. Vänsterpartiet välkomnar detta men anser att de stora akutsjukhusen ska ha huvudansvaret för den utflyttade vården. En stor del av specialistvården görs om till vårdval som våra egna akutsjukhus inte får delta i.

– Det här är ett borgerligt politiskt beslut i syfte att åstadkomma en privatisering av stora delar av sjukhusvården. Det slår sönder vårdkedjorna och underlättar inte samarbetet mellan olika specialiteter. Specialistläkare kan, som vi ser det, verka på såväl det stora akutsjukhuset med högspecialiserad vård som på närsjukhuset med specialistvård. Det skulle vara en bra lösning för Nynäshamn men alliansen sade tyvärr nej till att ens utreda förutsättningarna för ett närsjukhus, beklagade Sverre Launy.