Gå direkt till innehållet

Oändlig valfrihet – otillräckligt inflytande

Vi har i borgarnas Stockholm oändligt med valfrihet men otillräckligt med inflytande inom äldreomsorgen. Äldre kan välja mellan 230 hemtjänstföretag men inte bestämma när de ska äta middag eller hur ofta de ska duscha.

Ivar Lo-Johansson kom 1952 ut med boken Ålderdoms-Sverige.  Där kan man läsa att:
”Med åldringarnas katastrofala övertalighet följer bland annat försörjningsproblem av oanade mått. För barn vill de vuxna gärna försaka, men när det i bristtider gäller åldringar, så ser man på tuggorna som de gamla biter åt sig.”

Sveriges ålderdomshem byggdes en gång på den gamla fattigstugans grund. Ivar Lo-Johansson menade att ålderdomshemmen fortfarande präglades av detta. Där rådde ett förmynderi som inte var värdigt.

I år har det gått över sextio år sedan boken kom ut. Fortfarande lyfts den demografiska utvecklingen som ett hot; hur ska vi ha råd med de gamla, hur ska de finansieras, vad får de kosta? Dagens melodi är ökad självfinansiering, RUT, basutbud, tilläggstjänster, kvarboendeprincip.

Många äldre vägras plats på servicehus, fast de inte längre vill bo hemma. Det är billigare att ge äldre hemtjänst än att ge dem plats på äldreboende. Gertrud Sigurdsen skriver i DN att hon blir utsatt för tvångsvård i hemmet. Den lovordade valfriheten till trots lever förmynderiet vidare.

Vi har i borgarnas Stockholm en oändlig valfrihet men ett obefintligt inflytande för de äldre.

När alliansen skriver att äldre ska kunna påverka den biståndsbedömda hemtjänstinsatsen så föreslår därför Vänsterpartiet sex timmar fri hemtjänst i månaden utan biståndsbedömning, som en början.

När alliansen vill se över biståndsbedömningen till servicehus, så lägger vi därför en budget där äldre själva får ett avgörande inflytande i om de ska flytta till ett boende eller inte.

När alliansen vill vara en attraktiv arbetsgivare så går Vänsterpartiet från ord till handling och gör en historisk låglönesatsning. Därför att personalen är värd det.

Dagens äldreomsorg har råd att vara bättre än gårdagens. Dagens äldreomsorg har råd att ge de äldre inflytande på riktigt, istället för valfrihet på låtsas.

Bifall till Vänsterpartiets förslag till budget för äldrenämnden, Micasa och Stadsdelsnämndernas äldreomsorg.