Gå direkt till innehållet

Rädda populär festival i Rinkeby

I år väntas 3000 besökare till festival Midsommar Latino i Rinkeby. Men nu är festivalen hotad. Vänsterpartiet tycker att festivalen ska räddas genom ett extra bidrag. 

I 22 år har frivilliga krafter anordnat Midsommar Latino i Järva Folkets park.  Festivalen har hög professionell konstnärlig nivå, är en viktig träffpunkt för lokalbefolkningen och har utvecklat en plattform för unga artister med olika ursprung.  Många av de unga artisterna är valda genom Aquavivias auditions genomförda i flera stadsdelar i Stockholm.

Ekonomin i detta projekt bygger på en stor del biljettintäkter och lokala sponsorer. I år väntas minst 3000 besökare. Avgiften måste dock hållas nere med tanke på betalningsförmågan hos den unga publiken och projektet är också beroende av offentliga bidrag. Av de 140 000 kr som Midsommar Latino sökt av Stockholms stad för 2013 har man beviljats 70 000 kr. Stadsdelsförvaltningen Kista Rinkeby bidrar med 25 000 kr men från landstinget kom inget bidrag alls. Hela projektet är nu i fara då ekonomin inte går ihop, trots att artister framträder utan arvode och en stor mängd frivilliga arbetar helt gratis. I årets budget saknas 70 000 kr och arrangörerna är mycket oroliga för att de inte ska kunna genomföra festivalen den 22 juni.

Midsommar Latino har sedan många år stor betydelse för Järvaborna. Mot bakgrund av bristen på positiv sysselsättning för många unga i stadsdelen så anser vi att staden bör ta ett större ansvar för denna festival. Inget av stadens egna festivalarrangemang med en många gånger större budget förläggs till någon del utanför innerstaden, varför det är extra viktigt att stödja festivaler som skapas i förorten av egna lokala krafter.

Vi vill uppdra till förvaltningen att dels pröva möjligheten att bevilja ett extra bidrag till årets festival, dels tillsammans med arrangörerna diskutera möjligheten att göra ett mer omfattande långsiktigt åtagande för att rädda en fortsatt verksamhet för Midsommar Latino.

Ann Mari Engel (V)  
vice ordförande Kulturnämnden                                                    

Mårten Andersson (V)
ers Kulturnämnden