Gå direkt till innehållet

Rågsjö: Vi kräver garantier att stockholmarnas epost inte avlyssnas

I en skrivelse till kommunstyrelsen kräver jag garantier att stadens IT-kommunikation inte förs vidare till tredje part. Under sommaren har det förekommit oroande uppgifter att ett flertal större kommersiella internetaktörer vidarebefordrar uppgifter till amerikansk säkerhetstjänst.

Kan Sten Nordin ge garantier att de plattformar stadens anställda nu är bundna till – såväl som den aktör som tillhandahåller dem – inte för uppgifter vidare. Stadens anställda hanterar en mängd känsliga och livsavgörande uppgifter varje dag. Förväntas vi återigen lita på företagens välvilja?

Vänsterpartiet har tidigare betonat vikten av ett operatörsobundet datasystem som staden själv kan kontrollera. I och med alliansens upphandling av IT är vi i nuläget bundna till aktörer och plattformar som vi saknar kontroll över. Vi kräver att staden kan garantera sina anställda att deras integritet upprätthålls. Vi kräver även att stadsledningskontoret går igenom och kontrollerar om otillbörlig kränkning skett och om så är fallet agerar kraftfullt mot tidigare kränkningar och för att säkerställa att de inte upprepas.
————–
Såhär lyder skrivelsen:
Skrivelse till kommunstyrelsen om underrättelsetjänster i främmande land har tillgång till de politiska partiernas e-post och dokument genom Volvo IT systemet i stadshuset

Under sommaren har det framkommit graverande uppgifter om att amerikanska och brittiska underrättelsetjänster har tillgång till och systematiskt läser i princip all e-post och övrig information som finns om oss på nätet. Med all sannolikhet är både politiker och tjänstemän i Stockholms stadshus utsatta för omfattande integritetskränkningar genom dessa omfattande avlyssningar/spaningar som bedrivits/bedrivs. Vi har tidigare påpekat vikten av att ha ett operatörsoberoende datasystem som vi själva ska ha full insyn och kontroll över. Dessa avslöjanden som kommit fram genom Edward Snowdens publiceringar aktualiserar återigen frågan och oroar oss i allra högsta grad.

Har vi idag några garantier för att Volvo IT inte har något samröre med dessa underrättstjänster, medvetet eller omedvetet, och om så är fallet i vilken omfattning. Kan staden garantera att vår e-post och våra dokument inte läses av främmande underrättelsetjänster och naturligtvis inte heller av vår egen säkerhetstjänst här i landet.

Vi kräver att stadsledningskontoret går igenom och kontrollerar om otillbörlig kränkning skett och om så är fallet sänder en skarp protest till berörda länder/organisationer samt uppvaktar den svenska regeringen och uppmanar den att också protestera.

Stockholm den 21 augusti 2013

Karin Rågsjö (V)