Gå direkt till innehållet

Upprustningen av Roslagsbanan för dyr

Som tidigare känt blir den planerade upprustningen av Roslagsbanan 1, 5 miljarder dyrare än beräknat. Vänsterpartiet anser att beslutet bör skjutas upp i avvaktan på den förstudie som nu pågår om kapacitetsstark kollektivtrafik till nordost.

– Det är anmärkningsvärt att ingen samhällsekonomisk kalkyl har genomförts för etapputbyggnaden. Innan en investering av den här storleken genomförs måste andra alternativ utredas, som en utbyggnad av t-banan till Täby och Arninge, säger Gunilla Roxby Cromvall (V) i trafiknämnden.

Den beräknade kostnaden för etapp 2 av Roslagsbanans utbyggnad har stigit kraftigt till över 4,6 miljarder kronor. Till detta kommer kostnaden för inköp av nya fordon. Ärendet i trafiknämnden i dag rör etapp 2 med fortsatt utbyggnad av dubbelspår, depå, bullerskydd och säkerhetshöjande åtgärder. Detta ska möjliggöra en ökning till tiominuterstrafik på banan.