Gå direkt till innehållet

Skyddsnätet för fattiga sviktar

Den ekonomiska krisen är nu så stor att kyrkorna i Enskede-Årsta församling har slut på pengar, läser jag i Tidningen Årsta/Enskede. Församlingen måste sluta betala mat och hyror till äldre som inte har råd att hämta medicin, arbetslösa och ensamstående föräldrar. Istället för att göra sitt kyrkliga jobb pratar prästerna ekonomi med fattiga församlingsmedlemmar. Men ju längre från innerstan ju mindre pengar har församlingarna. Mönstret följer den världsliga sektorn, fast det borde väl ha varit tvärtom…

Samtidigt som församlingarna gjort slut på nödhjälpen gick försörjningsstödet i stadsdelsnämnden med 7,9 mnkr i överskott för 2012 och 7,7 mnkr 2011. Över 15 mnkr på två år. Funderar över sambandet … Med generösare bedömningar hade folk sluppit gå till kyrkan. Nu flaggar förvaltningen för att försörjningsstödet 2013 kan gå back, 2 mnkr enligt månadsrapporten, om utvecklingen fortsätter som de två första månaderna i år. I februari hade vi 1 245 hushåll med försörjningsstöd, varav 535 arbetslösa utan a-kassa, 286 sjukskrivna utan sjukpenning, 244 med socialmedicinska skäl/ rehabilitering och 116 ungdomar.

Var ska människor vända sig när det yttersta skyddsnätet inte räcker. Trots att ekonomiskt bistånd är en rättighet enligt socialtjänstlagen har folk sökt bidrag hos kyrkan, kanske för att de inte velat söka försörjningsstöd, eller fått avslag. Nu när kyrkans kista är tom, kan inte kommunen tänka att kyrkan träder in när försörjningsstödet säger nej. Försörjningsstödet får inte vara fyrkantigt eller svårnåbart så att människor trillar utanför. Det är ett politiskt ansvar att försvara en individuell behovsbedömning som ser till människan.