Gå direkt till innehållet

Smittorisk på jobbet

Dagligen exponeras tiotusentals läkare, sjuksköterskor, undersköterskor och annan sjukvårdspersonal för risken att smittas med hiv, hepatiter och ett tjugotal andra smittämnen som lyder under smittskyddslagen, på sina arbeten.

Sjuksköterskan  Kaj Johansson – som för tolv år sedan fick Hepatit C-diagnos efter att ha smittats på jobbet – informerade utanför landstingshuset i dag efter att i går ha träffat riksdagspolitiker i samma fråga.

Kaj Johansson har i många  jobbat för att öka medvetenheten om denna viktiga arbetsmiljöfråga. Ett nytt EU-direktiv kommer nu att göra det obligatoriskt att använda produkter med inbyggd säkerhetsmekanism för injektioner av insulin inom vården. Direktivet måste inskrivas i svensk lag senast i maj i år. Det handlar om att förebygga och skapa en nödvändig struktur för att stick- och skärskador ska upphöra.

En internationell studie visar att 67 procent av de använda stickande och skärande föremålen kasseras på fel sätt av patienterna själva. Efter användning läggs 12 procent i en tom flaska eller mjölkförpackning, 46 procent av kanylerna läggs direkt i soppåsen efter att nålskyddet har satts på och 3,5 procent kastas utan att ens nålskyddet sätts på. Produkter som inte har stickskydd är ett stort arbetsmiljöproblem.

Vårdpersonal som arbetar med diabetespatienter t.ex. löper stor risk i samband med stickskador och infektion. Det behövs bara mycket små mängder blod för att överföra HBV eller HCV.