Gå direkt till innehållet

Snöröjningen måste bli jämställd!

Fortfarande är Stövargatans trottoarer oplogade, åtminstone på vår del av gatan med de låga gatunumren. På ena sidan ser man inte ens trottoarerna och på den andra sidan är isen så knagglig att det inte med bästa vilja går att gå på trottoaren. Återstår att stövla ut i gatan. Det gäller skolbarn, föräldrar som drar barnvagn, äldre som kanske behöver rollator och så förstås vi andra som i bästa fall hinner springa undan om en bil skulle komma i hög fart.

Och vi är inte ensamma. Runt om i staden gör människor samma reflektioner som jag. Dag efter dag. Trots töväder finns faktiskt is och snövallar kvar på många trottoarer, som i praktiken därmed är obrukbara. Som stänger människor med nedsatt rörelseförmåga inne i sina lägenheter. Som gör att människor tvingas riskera livet genom att gå ut i gatorna för att ta sig fram.

Jag tycker att det är oförsvarligt ojämställt att snöröjningen tillåts fungera så illa. Ingen hänsyn till oskyddade gångtrafikanter, som i större utsträckning är kvinnor, eftersom fler män kör bil på de prioriterade bilvägarna. Vänsterpartisten Kajsa Stenfelts skrivelse till trafik- och renhållningsnämnden som Tidningen Årsta/Enskede refererar, att staden bör ta efter Karlskoga och snöröja trottoarer och cykelvägar före bilvägar, är klart befogad. Fram för en jämställd snöröjning!