Gå direkt till innehållet

Sociala barn- och ungdomsvården i kris

Denna artikel publicerades ursprungligen på Inger Starks blogg Rosor och politik. 


Den sociala barn och ungdomsvården i Stockholm är i allvarlig kris. Två ärenden till socialnämnden igår, den 4 februari, visar det tydligt. De två ärendena är verksamhetsberättelsen för 2012 och granskningen av den sociala barnavården i två stadsdelar, Rinkeby-Kista och Enskede-Årsta-Vantör. Det sistnämnda ärendet visar tydligt hur allvarlig situationen är. det handlar dessutom inte bara om de två stadsdelarna som nu är granskade, vi vet att situationen är mycket pressad i fler stadsdelar.

Socialnämnden går med överskott, inte stort, men ändå ett överskott. Det hade inte varit något att hetsa upp sig för om allt hade varit frid och fröjd. Men det är det inte! Överskottet på 4,7 miljoner kronor hade behövts, men det hade inte räckt, socialnämndens budget är alldeles för slimmad. Det skulle behöva satsas stora resurser under en följd av år för att komma till rätta med krisen. En bra idé skulle vara att anta Vänsterpartiets budget för 2013.

Ärendena till socialjouren har ökat från 18 000 2011 till 23 500 2012. Den största ökningen gäller barn och ungdom, de har ökat med sju procent. Någon analys om varför ökningen är så stor har vi inte fått. Utom att andelen ensamkommande flyktingbarn fortsätter att öka. Socialjouren hade behövt en del av de 4,7 miljonerna.

Granskningen av den sociala barnavården i de två stadsdelarna är skrämmande. Socialinspektörerna konstaterar att det är allvarlig fara för rättssäkerheten, framför allt i Enskede-Årsta-Vantör. Anmälningar blir liggande på hög och drygt hälften av anmälningarna leder inte till någon åtgärd. Vi vet att det för de flesta människor tar emot att anmäla ett barn eller en ungdom till socialtjänsten. Med den vetskapen kan vi också dra slutsatsen att det i bra mycket mer än hälften av fallen finns anledning till  åtgärder.

”Nu Bryter vi tystnaden”, det är socialarbetare i Stockholm som bryter tystnaden. Den förra socialchefen i Rinkeby-Kista gick förra året tillsammans med sina medarbetare ut i media med en mycket skarp rapport om hur allvarligt läget var. Socialtjänstlagen kunde inte upprätthållas! Jag skrev den förra socialchefen, han är nämligen inte längre socialchef, han har tagit ut sin pension i förtid. Frivilligt eller ofrivilligt förtäljer inte historien.

Så, nu undrar jag, vad tänker den moderatledda alliansen göra? Innan allt rasar!