Gå direkt till innehållet

Sprutbyte – Allas rätt till hälsa

I måndags öppnade sputbytesmottagningen för Stockholm.Den 23 maj 2011 klubbade  äntligen Stockholms stads fullmäktige beslutet att ansöka sprutbyte tillsammans med Stockholms läns landsting. Ett beslut som så många kämpat för i decennier. Det tog nästan två år från beslut till färdig mottagning.Från 2007 då vänstern lämnade över sin motion om sputbyte till fullmäktige i Stockholm till 2012 har 1376 personer i Stockholm som är intravenösa brukare diagnostiserats med hepatit C och 114 med hiv. Hälsa för alla är ingen flumfråga, eller moralfråga, det handlar om jämlikhet. Allas rätt till samhällets vårdinsatser.Hepatit och hiv är livslånga smittsamma infektioner och kräver ett dagligt medicinintag med svåra biverkningar som följd. Döden står alltid bakom dörren för de som drabbas av hepatit. En levertransplantation är inte ofarlig. Bromsmedicinering av hiv kostar på, biverkningar förekommer. Allt detta kan förebyggas med information, kunskap och med rena sprutor.Sprutbyte handlar om rätten till hälsa. Inte om narkotikapolitik. Den samlade forskningen visar otvivelaktigt att sprutbyte minskar spridningen av hiv och hepatit vilket föranlett WHO och FN att rekommendera sprutbytesprogram där injektionsmissbruk finns och direkt kritisera Sveriges brister.Vänsterpartiets förslag var att ha sprutbyte på tre mottagningar i Stockholms stad; innerstaden, söderort och norrort.

Finland, som har en restriktiv drogpolitik, har infört en lagstadgad och hälsopolitisk skyldighet för kommunerna att inrätta så kallade lågtröskelmottagningar med sprutbyte för drogmissbrukare. Där ser man sedan 2002 en minskning av antalet problemmissbrukare. Mottagningarna är lättillgängliga, ger en första linjens hälsoservice samt möjlighet till provtagning, vaccination mot hepatit och sprutbyte under kontrollerade former. Mottagningarna ses som en ren hälsopolitisk åtgärd för att minska smittspridning och har ingenting med narkotikapolitik att göra. Genom sina mottagningar når Finland över 60 procent av alla missbrukare. Sverige kan bättre och Stockholm har tagit det första stegét. Det handlar om allas rätt till hälsa. Hur kan någon vara emot det? Vi undrar nu när våra partikompisar i Götebrog ska börja slåss för jämlik hälsa i Göteborg och sluta säga nej till sprutbyte i Göteborg.