Gå direkt till innehållet

Stoppa vräkning av barnfamiljer

Sveriges radio uppmärksammar frågan – länken kommer att uppdateras med debatten senare.

I strid med barnkonventionen fortsätter hyresvärdar i Stockholm att vräka familjer med barn. Under 2012 ökade antalet vräkta barnfamiljer i Stockholm med 27%. Vi kräver ett omedelbart stopp för vräkning av barnfamiljer och en uppföljningsplan med skuldrådgivning som långsiktigt kan förhindra att barn far illa av ekonomiska problem.  Vi vill också göra en sammanställning av de vräkningar som skett och hur rutinerna fungerat i de fallen. Stadsdelsnämnderna och de bostadsbolag som finns i området måste ha gemensamma rutiner som säkerställer att socialtjänsten kontaktas i ett tidigt skede.

Det finns ingen gråzon här,  Sverige har undertecknat konventioner som förbinder oss att agera kraftfullt när barn riskerar att bli hemlösa. Vänsterpartiets krav på nolltolerans innebär just det, inte en enda barnfamilj ska vräkas i Stockholm.

Vi har avsatt pengar i vår budget för ett helhetsarbete med förebyggande insatser, skuldrådgivning och möjligheter att komma på fötter igen.  Studier visar att barnfamiljer som blivit vräkta får ytterst svårt att hitta en ny bostad och återkomma till den reguljära bostadsmarknaden. Staden måste se till att hyresvärdar som vräker barnfamiljer har skarpa rutiner för att direkt informera socialtjänsten både vid sena hyresbetalningar och hyresskulder.

Det kan inte vänta.