Gå direkt till innehållet

Ta inte bort det finaste vi har i Rågsved!

Idag fick jag och ett stort antal stockholmspolitiker ett långt mejl från två förskräckta Rågsvedsbor, som talar för väldigt många i Rågsved med omnejd. Det handlar om konsekvenserna av förslaget till exploateringsnämnden på torsdag, att ge två markanvisningar för bebyggelse i Rågsveds friområde.

Ska en befolkning köras över på torsdag? Den frågan ställer kvinnorna i brevet. Visar sig alliansens visioner i Gröna promenadstaden vara en pappersprodukt, eller fungerar den i skarpt läge? Varför redovisas inte resultatet i Skogsstyrelsens nyckelbiotopinventering, som visade att 80 % av skogsmarken är nyckelbiotoper? Bryr man sig om Rågsveds- och Vantörs- och Huddingebarnen som leker i sluttningarna som exploateringskontoret vill bebygga? Bryr man sig om koloniområden som omringas och trängs ihop mellan ny radhusbebyggelse och nya bilvägar? Förstår man att grönytekompensation med ett träd för varje nytt hus är peanuts, jämfört med den miljö som förstörs?

Nej, lyssna för en gångs skull på oss som vill bevara Rågsveds friområde som naturreservat. Vänsterpartiet och Miljöpartiet har i Huddinge och Stockholms kommun motionerat om ett mellankommunalt naturreservat med friområdet och Kynässkolgen. Socialdemokraterna lovar i sitt budgetförslag att friområdet ska bli naturreservat. Detta ligger Rågsvedsborna varmt om hjärtat. Mejlskrivarnas vädjan är också min. Ta inte bort det finaste vi har. Området ger ett sådant lugn.