Gå direkt till innehållet

Vi kan skapa en jämlik stad

Malmös rödgröna majoritet gjorde något modigt. De tillsatte en kommission av oberoende forskare. ”Kommission för ett socialt hållbart Malmö”. I Malmö stannade politikerna upp för att göra en djupgående analys av ökade skillnader i hälsa, utbildning etcetera, och hitta långsiktiga lösningar. Låt oss göra samma sak i Stockholm.

I Stockholm har vi en galopperande segregering. Bostadspolitiken, utbildningspolitiken, arbetsmarknadspolitiken och den nuvarande regeringens fördelningspolitik har bidragit till att Stockholm nu är en delad stad. Segregationen har fördjupats särskilt mellan innerstaden och förorterna.

En segregerad stad innebär även en fastlåsning i arbetslöshet, svag ekonomi, utlåsning från högre utbildning samt sociala problem.

En grupp som drabbas hårt är barnen, familjebakgrunden har en större betydelse för studieresultaten idag än 1990. Föräldrars inkomst och utbildning är viktig för hur väl barnen lyckas i skolan; försämras föräldrarnas villkor riskerar även barnens villkor att försämras.

Det är uppenbart att skillnaderna genomgående är så stora att det kommer att påverka många elevers möjlighet till gymnasieutbildning och därmed möjligheter till högre studier. Många blir kvarlämnade på perrongen när tågen mot högre utbildning och arbete åker förbi. Biljetterna till klassresorna är slut. Alla tänkbara undersökningar visar att möjligheterna att få arbete är minimal för de ungdomar som saknar gymnasieutbildning.

På område efter område kan vi se hur klassamhället förstärks. Högeralliansens politik har snabbt monterat ner grunderna för en integrerad stad byggd på allas rätt till bostad, arbete och utbildning.

Vänd trenden mot en mer jämlik stad; det tjänar hela Stockholm på. Låt oss tillsätta en Stockholms kommission.

Karin Rågsjö

Debattartikeln har också publicerats i tidningen ETC Stockholm.