Gå direkt till innehållet

Träffpunkter men också servicehus motverkar ensamhet


Livet är orättvist. Hälsan hos 65+ är i allmänhet dålig, men hur dålig beror på var du bor. I Enskede-Årsta-Vantör säger 46 procent av de äldre att de har god eller mycket god hälsa.  I landstingets folkhälsoenkät 2010 gav det en 35:e plats av länets 39 kommuner och stadsdelar. På Östermalm hade 72 procent god eller mycket god hälsa, i Rinkeby-Kista och Botkyrka 40 procent. Elva procent i Enskede-Årsta-Vantör besväras av ensamhet, fjärde sämst i Stockholms län. Flest ensamma har Rinkeby-Kista med 16 procent. I Österåker är det bara tre procent. Ett annat alarmerande svar i folkhälsoenkäten är att drygt var femte i Enskede-Årsta-Vantör har långt till matbutik, näst högst i staden. I Bromma var andelen bara sex procent.

Trots de dystra siffrorna om hälsan hade nio av tio i Enskede-Årsta-Vantör ett gott psykiskt välbefinnande, vilket är för väl i bedrövelsen. Om detta och mera därtill går att läsa i Gemenskap ger hälsa – utvärdering av förebyggande arbetet inom äldreomsorgen som vi behandlade på senaste stadsdelsnämnden.
 

Vänsterpartiet vill ha en rättvis inkomstfördelning. Ingen ska ha jobb som gör en sjuk. Alla har rätt till hälsa, inte bara rika. Våra förorter ska inte utarmas så att äldre får långt till matbutiken. Lokalpolitik kan göra skillnad. Inte för att ändra grundläggande orättvisor men för att lindra. Exempel på dålig politik ser vi i uppföljningen av upphandling av inköp för äldre, där bara en matbutik erbjuds, vilket kan bidra till att slå ut närservice. Exempel på bra politik ser vi i utvärderingen från Stiftelsen Äldrecentrum. Enskede-Årsta-Vantörs träffpunkter för äldre och seniorgym har minskat ensamheten.  Att nio av tio äldre fått nya bekanta är goda nyheter. Viktigt är att träffpunkterna ligger nära där man bor och att personalen är så bra. 
Vänsterpartiet och socialdemokraterna gillar planerna på seniorgym i Rågsveds servicehus och utegym i Högdalen vid Dalstugan. I ett uttalande till ärendet säger vi också att det bör finnas jympa tre gånger i veckan på seniorgym/träffpunkterna, för att motverka demens. För att äldre som har svårt att ta sig till träffpunkter utan ledsagning eller skjuts ska komma iväg måste nämnden göra mera. Den stora ensamheten kan också lindras om borgarna lättar på riktlinjerna för bedömning av äldreboende. I Enskede-Årsta-Vantör har flera äldre kvinnor tvingats gå till domstol för att få erbjudande om äldreboende. Så ska vi inte ha det!