Gå direkt till innehållet

(V): Stoppa vanvården – Häv avtalet med Hemmet för Gamla

I en skrivelse till dagens kommunstyrelse lyfter Vänsterpartiet frågan om hävning av Caremas entreprenadavtal för ”Hemmet för Gamla” i Skarpnäck. Avtalet kan hävas om entreprenören inte fullgör sina åtaganden. Larmrapporterna från Hemmet för Gamla är omfattande och skrämmande läsning.

– Såväl patientsäkerhetsberättelsen som rapporten om hälso- och sjukvårdsindikatorer visar på allvarliga missförhållanden, säger Karin Rågsjö (V), vice gruppledare i stadshuset. Vi har varit i kontakt med personal som berättar om ännu fler brister och orimliga arbetsförhållanden.

– Stockholmarna måste få se ett stopp på vårdskandalerna. Vi kan inte låta vinstdrivande företag spara in på sårvård eller blöjor och mat för våra äldre, säger Josefin Morge (V), Skarpnäcks stadsdelsnämnd.  
Anställda har berättat för Vänsterpartiet om omfattande missförhållanden. En avidentifierad sammanställning av vittnesmålen har lämnats in för diarieföring till stadsdelsförvaltningen och för kännedom till gruppledarna. Redogörelsen ger en mörk bild av ständiga besparingar på blöjor, andra förbrukningsartiklar samt på mat och dryck, brister i bemötande av äldre och anhöriga, brister i avvikelsehantering, en rädslans kultur bland de anställda, fusk med utevistelser, brist på sociala aktiviteter och även kränkningar av de gamla. Bristerna i hälso- och sjukvården som rapporterats till nämnden är inte nya och ser ut att öka. Det gäller exempelvis läkemedelsgenomgångar, vårdplaner, inkontinensbedömningar och riskbedömningar för malnutrition.

När vänsterpartiets nämndrepresentanter under lång tid har begärt ut uppgifter från Carema har de länge nekats innan de fick ut begärda uppgifter, trots påtryckningar från förvaltningen enligt den ”Rätt till allmänhetens insyn” som framgår i avtalet.

Bilden är arrangerad.