Gå direkt till innehållet

Vänsterpartiet tar strid för det fria kulturlivet

På kulturnämndens sammanträde på tisdag den 24 september kommer vice ordförande Ann Mari Engel (V), kräva att systemet för kulturstöd omedelbart omprövas.

– Systemet för kulturstöd ger stort utrymme för godtycke och kräver en väldigt utökad byråkrati både på förvaltningen och hos de ansökande konstnärerna. Förslaget innebär att alla sökande måste arbeta enligt exakt samma riktlinjer vilket leder till enfald i stället för mångfald, säger Ann Mari Engel (V), vice ordförande kulturnämnden.

– De farhågor som vi framförde i vår reservation när systemet infördes har till fullo besannats. Den fria scenkonsten får inte ens benämna sin verksamhet för ”teater” eller ”dans” utan måste dölja den under det otydliga ”program”. De kan inte söka bidrag till sina kostnader för lokaler och personal utan enbart för enstaka program, som måste godkännas av kulturförvaltningen. Systemet ger förvaltningen en olyckligt styrande roll och makt att välja repertoaren, säger Ann Mari Engel (V), vice ordförande kulturnämnden.

Både den fackliga organisationen Teaterförbundet och de fria gruppernas Teatercentrum fördömer det nya bidragssystemet och kräver en omprövning. 

– Det skulle leda till en allvarlig förtroendekris med kulturlivet om kulturnämnden inte tar sitt ansvar för den uppkomna situationen och tar upp systemet till omprövning. Det handlar om stockholmarnas möjligheter att i framtiden få ta del av ett fortsatt fritt och levande kulturliv, säger Ann Mari Engel (V), vice ordförande kulturnämnden.