Gå direkt till innehållet

Vinst går före säkerhet

Upphandlingar i kollektivtrafiken har lett till försämrad säkerhet, skriver Gunilla Roxby Cromvall, gruppledare i landstinget, i ETC Stockholm i dag.

Efter den allvarliga olyckan på Saltsjöbanan i januari, då ett tåg skenade och kraschade in i ett bostadshus, har säkerheten i kollektivtrafiken hamnat i fokus. Tack och lov är den här typen av händelser ovanliga. I spårtrafiken sker de flesta olyckor i samband med att fotgängare eller bilar korsar spåren. Sådana olyckor kan enkelt byggas bort om bara den politiska viljan finns.

Vid sidan av förbättringar i de tekniska systemen, är säkerheten i stor utsträckning en organisatorisk fråga. Dagens system där all trafik är upphandlad, har skapat ett marknadskaos där ingen tar ett samlat ansvar. Systemet bygger på egenkontroll där entreprenörerna själva ansvarar för att säkerhetskraven efterlevs. Det systemet fungerar inte.

Stockholms läns landsting, som ansvarar för kollektivtrafiken i länet, har en nollvision för dödsolyckor. Om visionen ska kunna uppnås måste landstinget och SL ta ett större ansvar för att säkerhetskraven efterlevs. Idag går utvecklingen i motsatt riktning. Tidigare arbetade tolv personer med säkerhetsrelaterade frågor inom SL. Idag är de hälften så många, varav endast tre jobbar operativt. Det säger sig självt att dessa tre personer inte kan kontrollera säkerheten i kollektivtrafiksystemet.

Att åka kollektivt är fortfarande det säkraste sättet att resa. Vi ser dock att säkerheten allt oftare kommer i andra hand när trafikentreprenörerna jagar vinstmarginaler på bekostnad av både personal och nödvändigt tekniskt underhåll. Ett aktuellt exempel är det kaos som råder i Norrort sedan Arriva tog över busstrafiken. Här vittnar personalen om hur de pressas att arbeta längre pass samtidigt som fordonen körs allt hårdare utan nödvändig service och kontroll av till exempel bromsarna.

Det finns anledning att känna oro inför framtiden. Systemet med upphandlad trafik innebär att säkerheten inte längre kommer i första hand, utan får stå tillbaka för marknadsmässiga bedömningar.

Gunilla Roxby Cromvall (V)
Gruppledare och ledamot i Trafiknämnden