Gå direkt till innehållet

Vinstmaximering hotar Komvux

Denna artikel publicerades ursprungligen i Arbetaren den 14 mars.

Kommunala Åsö komvux i Stockholm har 92 procent behöriga lärare och riskkapitalbolagsdrivna Academica bara 56 procent. För att stödja människor att ta sig ur långtidsarbetslöshet och öka antalet stockholmare med gymnasiekompetens krävs en satsning på komvux. Privata bolags intressen att maximera sin vinst ska inte få leda till lägre grad av lärarledd undervisning. Det skriver Karin Rågsjö, V, och Daniel Söderberg, V, Stockholms stad.

Varslen ökar och många är oroliga för att bli arbetslösa. Arbetslösheten i Stockholm är i hög utsträckning klassrelaterad och drabbar oftast de som saknar utbildning från grundskola och gymnasium. En satsning på Stockholms komvux 2013 borde vara en självklart för att höja kunskapsnivån i Stockholm, men alliansen ser inte potentialen i komvux. Utbildning ingår inte i deras arbetslinje.

Utbildning är en av hörnstenarna för att få ned arbetslösheten. Just därför är det viktigt att satsa på utbildning som specifikt vänder sig till lågutbildade och utveckla studiemiljöer och pedagogik som fungerar i olika målgrupper. Utan betyg från grundskola och gymnasium kommer många aldrig in på arbetsmarknaden. Andra hänvisas till obetalda praktikjobb eller korta tidsbegränsade anställningar med dåliga villkor och otrygghet.

23 upphandlade verksamheter och en kommunal verksamhet inom komvux skapar obalans och lärarbehörigheten skiftar kraftigt. Att Åsö komvux (kommunalt) har 92 procent behöriga lärare jämfört med Academicas (ett riskkapitalbolag) 56 procent är anmärkningsvärt. Även graden av lärarledd undervisning skiljer sig enormt mellan den kommunala aktören och privata aktörer. Privata Jensen utbildning har över 70 procent distansutbildning medan kommunala Åsö vuxen­gymnasium endast har 7 procent. Varför har det blivit så? Gynnar utvecklingen eleverna? Vänsterpartiet anser att våra gemensamma skattepengar ska användas för att ge bästa möjliga utbildning. Privata bolags intressen att maximera sin vinst ska inte få leda till lägre grad av lärarledd undervisning.

De signaler vi får från arbetslösa på jobbtorgen i Stockholm är att de fortfarande främst erbjuds mycket korta kurser som trots en kostnad på 135 miljoner inte ger fäste på arbetsmarknaden. Varje år betalar staden uppemot en halv miljard i försörjningsstöd till personer som får bidraget på grund av arbetslöshet. All forskning pekar på att utbildning är centralt för att få fäste på arbetsmarknaden. Längre utbildningar som leder till arbete ska prioriteras före korta kurser.

För att stödja människor att ta sig ur långtidsarbetslöshet och öka antalet stockholmare med gymnasiekompetens krävs en satsning på komvux. Utbildning kostar på kort sikt, men på lång sikt är det helt nödvändigt och en klar vinst för samhället.

Att 40 procent av de inskrivna på jobbtorgen bara har förgymnasial utbildning eller lägre visar att de korta kurser som erbjuds inte motsvarar behoven. Så länge staten inte tar sitt ansvar måste staden ge förutsättning för studier för lågutbildade vuxna som går på jobbtorg genom att motivera till basstudier med bibehållet försörjningsstöd. Med Vänsterpartiets budgetförslag i riksdagen skulle möjligheter i stället finnas till gymnasiestudier inom vuxenutbildningen med förmånlig studiefinansiering i form av aktivitetsstöd eller studiemedel med högre bidragsdel.

I väntan på statlig finansiering borde Stockholm omarbeta riktlinjerna för försörjningsstöd så att inskrivna på jobbtorg utan relevant utbildning kan läsa in nödvändig kompetens.

Staden bör ha en struktur för vuxenutbildning utan vinstintressen där grunden är kommunala skolor och folkrörelseregi. Det är samhällets och elevernas behov som ska styra vuxenutbildningen. Privata utförare ska finnas endast när verksamheten bedrivs bättre i denna form. Stockholms stad måste satsa på komvux.

Det vinner vi på i längden.