Gå direkt till innehållet

Brist på ambulanser i sommar

Vänsterpartiets landstingsråd Håkan Jörnehed (V) är mycket kritisk till nedskärningen av antalet ambulanser i sommar.

Av landstingets 65 enheter ska tio ska dras in och Huddinge riskerar att bli helt utan ambulanser nattetid. Bakgrunden är brist på kompetent personal. I Skåne gör man dock tvärtom och ökar antalet ambulanser sommartid.

– Vi har avtalat med leverantören om hög säkerhet och kompetens i ambulansen och det måste gälla året om. Vi kan inte acceptera försämringar sommartid. I Nynäshamn till exempel ökar folkmängden radikalt under sommaren och att då skära ned på ambulanserna är totalt oacceptabelt, säger Håkan Jörnehed när han intervjuades av Radio Stockholm i dag.

– Ingångna avtal ska följas och sker inte det ska leverantören betala vite och i sista hand kan avtalet hävas.