Gå direkt till innehållet

Ersätt inte sjuksköterskor med undersköterskor

Karolinska Sjukhusets gastrocentrum ska omvandla sex tjänster för sjuksköterskor till fem tjänster för undersköterskor. En negativ trend där sjukhusen försöker komma runt sjuksköterskebristen, säger Vårdförbundet.

– För några år sedan gjorde just Gastrocentrum en stor konvertering då 29 underskötersketjänster omvandlades och undersköterskor med lång erfarenhet blev omplacerade till nya arbetsplatser. Syftet var att öka kompetensen och patientsäkerheten runt patienterna. Sedan dess har det varit svårt att rekrytera sjuksköterskor till de vakanta tjänsterna, säger Håkan Jörnehed (V), landstingsråd.

– Man har alltså varken ökat kompetensen eller patientsäkerheten. Alla borde redan då insett att arbetsmiljön inom kliniken blir bättre för alla när det finns fler undersköterskor som kan sköta omvårdnadsarbetet kring patienterna. Då får sjuksköterskor mer tid att göra de arbetsuppgifter som kräver deras legitimation. Unga nya sjuksköterskor får också mer tid till att vara just sjuksköterskor och bli duktiga i sina yrkesroller. Det känns inte rimligt att kompetenta undersköterskor placeras i kök, förråd och sköljrum.

– I dag backar man och vill konvertera om tjänsterna igen. Som alltid dålig framförhållning! Vad kostar detta dribblande med tjänster hit och dit? Jakten på sjuksköterskor tar sig allt mer bisarra uttryck. Man verkar vilja pröva alla möjliga lösningar utom det mest effektiva, att höja ingångslönerna till lägst 25 000 kr, säger Håkan Jörnehed.

Det blir allt mer av brandkårsutryckningar och ena handen vet inte vad den andra gör. Orsaken i grunden är dåligt politiskt ledarskap och en helt havererad personalpolitik, säger Håkan Jörnehed.