Gå direkt till innehållet

Ett antirasistiskt Stockholm

Ännu en gång ska Sverigedemokraterna göra reklam i kollektivtrafiken och ännu en gång är budskapet att ställa olika grupper mot varandra. Tyvärr visar sig Stockholms lokaltrafik ännu en gång sakna ryggrad att värna sina passagerare innan reklamintäkter. Skånetrafiken har valt att stoppa samma budskap då de bedömer det som rasistiskt, och det är något de vill att deras passagerare ska slippa.

Den möjligheten finns även för SL, i SL:s riktlinjer för reklam står:  ”Allmänt gäller att reklam som uppfattas som störande eller stötande av ett flertal av SL-resenärerna inte kan accepteras”.

När SL:s kommunikationschef uttalade sig om varför man i Stockholm tillåter SD:s affischer hänvisade hon till politiska beslut. Nu tvingas istället fackförbundet Kommunal agera och utfärda skyddsstopp för reklamen i busstrafiken.

Egentligen är detta tyvärr inte förvånande. Alliansens politik i Stockholms stad har på många olika sätt bäddat för den situationen där Sverigedemokraterna kan peka finger åt ”det organiserade tiggeriet”. Förutom att moderaterna själva sprider samma myter har nämligen staden fört en politik som spär på motsättningarna. Genom att skicka polis istället för socialarbetare till romernas bosättningar förstärks idéen att fattigdom skulle hänga ihop med brottslighet. Genom att antyda att välfärd står i motsättning till internationell solidaritet ställs grupper mot varandra, och förlorarna är de svagaste.

Det är ett misslyckande på alla plan – både att lösa den misär som EU-migranter tvingas leva i och att istället fiska i grumliga vatten för att på så sätt vinna röster.

De testballonger som moderaterna skickar upp nu för att vinna främlingsfientliga röster kommer att visa sig dyrköpta. Jag vill se ett Stockholm som står för öppenhet och solidaritet. Ett Stockholm där såväl rasistiska budskap som rasistisk politik aktivt motarbetas.

Ett antirasistisk Stockholm – det blir vårt vallöfte.