Gå direkt till innehållet

Först vård, sedan ersättning!

I går rapporterade SVT att rumänska Simone nekats vård efter ett missfall om hon inte betalade kostnaden på 11 000 kr.

– Hur är det möjligt att detta återigen händer?  Vård som inte kan anstå ska alltid erbjudas oavsett vem som har betalningsansvaret. Det får lösas senare. Jag sökte omedelbart information om detta från hälso-och sjukvårdsdirektören i går kväll, säger Håkan Jörnehed (V), landstingsråd.

I dag har hälso- och sjukvårdsförvaltningen återigen påmint alla vårdinrättningar att vård som inte kan anstå alltid ska ges, betalningen får ordnas senare. Ingen information finns dock från Karolinska om varför det inte fungerade och var det brast den här gången. Förra året uppgick kostnaderna för vård till tillståndslösa personer till 19, 5miljoner, dvs en liten del av landstingets budget på 83 miljarder.

–          Vänsterpartiets ståndpunkt är att EU-migranter liksom papperslösa, asylsökande och tredjelandsmedborgare ska få tillgång till subventionerad vård på samma villkor som alla andra bosatta i Sverige. Det är i enlighet med fördragen om de mänskliga rättigheterna, inte minst barnkonventionen. Nu måste det stå klart för alla och envar att vård som inte kan anstå aldrig får nekas någon enda människa, säger Håkan Jörnehed.