Gå direkt till innehållet

Rädda Piva på Danderyds sjukhus!

Två avdelningar för de mest akut psykiskt sjuka, Piva, avvecklas på Danderyds sjukhus den 1 mars, rapporterar bland annat Dagens Nyheter. De allra sjukaste – och ibland våldsamma – patienterna ska nu vårdas på vanliga avdelningar.

–          Psykiatrin går back med 20 miljoner enligt uppgift, så skälet till denna förändring är att man måste spara pengar och Piva är dyrare eftersom man har en högre personaltäthet där som man inte får rätt ersättning för enligt rådande system, säger Gunilla Roxby Cromvall, Vänsterpartiets gruppledare i landstinget.

Piva har renoverats för något år sedan och man har nu fina säkerhetsklassade lokaler så det långsiktiga planerandet tycks inte fungera. Nu drar man ner på personal och förlänger inte vikariat. Det är oklart om de avdelningar som ska ta emot dessa patienter får personalförstärkning eller om samma personalstyrka ska göra mer. Det har inte heller talats om huruvida den personal som ska ta emot dessa patienter kommer att få utbildning i att bemöta de nya patienterna.

–         Patienterna på Piva är ibland våldsamma, psykotiska och har svårt att vistas i större grupper. Ibland måste de bältas eller hållas på sina rum. Vid flytt kommer dessa patienter att  blandas med t ex sköra, späda dementa kvinnor och depressiva suicidala patienter. Detta går på tvärs mot vad vi i Vänsterpartiet har drivit, att psykiatrin ska ha små enheter där man kan differentiera patienterna, säger Birgitta Sevefjord (V), fd landstingsråd.

– Kommer man att stänga ner Pivas vårdplatser eller behålla dessa för allmänpsykiatrin? Och inte minst, vart ska man skicka de patienter som blir så våldsamma eller svårskötta att de inte kan behållas inom allmänpsykiatrin?