Gå direkt till innehållet

Hej Clara Lindblom

Clara Lindblom är nytt äldre- och personalborgarråd i Stockholm med särskilt ansvar för jämställdhetsfrågor. Clara kommer närmast från Institutet för Framtidsstudier där hon arbetat som forskningsassistent inom arbetsmarknadspolitisk utvärdering. Hon har även bakgrund inom omsorgen där hon arbetat sex år inom stadens LSS-verksamhet. De första två veckorna som borgarråd har varit intensiva.

– Det har varit en spännande första tid i och med att det finns så mycket vi vill förändra, framförallt inom äldreomsorgen. Fokus för mig ligger på att de äldre ska få mer inflytande över sin vardag och att personalen ska få bättre arbetsvillkor. Det är en viktig jämställdhetsfråga eftersom det främst är kvinnor som arbetar inom äldreomsorgen.

Hur kommer du konkret arbeta med att förbättra personalens situation?

– Det handlar om att ställa krav på sådana saker som kollektivavtal, rimliga scheman, en bra löneutveckling och rätt till heltid. Det kan låta som självklarheter men i verkligheten ser det inte ut så. Personalen är vår viktigaste resurs och de ska ha bra villkor, det kommer i sin tur att gynna de äldre.

Att den nya rödgrönrosa majoriteten är överens om att se över hur hemtjänsten organiseras, något som redan väckt mycket uppmärksamhet. Clara menar att det handlar om att garantera kvaliteten i omsorgen.

– Att ha det som vi har idag i Stockholm, med över 200 utförare av hemtjänst, men där du som äldre inte kan bestämma över när du vill duscha, äta eller ta en promenad är inte rimligt. Vi vill att du som är äldre ska få bestämma mycket mer över dina hemtjänsttimmar. Vi ändrar inriktning på äldreomsorgen och sätter de äldres behov först.