Gå direkt till innehållet

Lägg inte ner viktig beroendemottagning!

Mittisöderort skriver i veckan om beroendemottagningen vid Gullmarsplan, som varit i farozonen för nedläggning då stadsdelsförvaltningarna inte är nöjda med att personer med de största problemen inte nåtts av hjälpen. Genom att bland annat brukare slagit larm har vi i oppositionen fått höra om problemen och drivit att mottagningen måste finnas kvar. Både för de som inte har kontakt med socialtjänsten och de som har stora behov av beroendevård och psykiatri. De brukare jag talat med prisar mottagningens tillgänglighet. Det fina med mottagningen är just att myndigheterna sitter på samma ställe, så att de som söker stöd lättare kan få den hjälp de behöver. Vänsterpartiet tog därför initiativ till en skrivelse som vi la i stadsdelsnämnden tillsammans med socialdemokraterna. Vi ställde upp flera förslag om vad som behöver göras, för att det ska fungera så att alla parter blir nöjda. Nu hoppas jag att vi snart får se ett positivt resultat av arbetsgruppens utredning.