Gå direkt till innehållet

Husby finns mer än en dag om året

Nu är det ett år sedan oroligheterna i Husby och återigen flyttas debattens och medias ljus till Stockholms västra förorter. Man hade hoppats att vi lärt oss något av allt det som hänt. ”Svaret kan inte vara att skicka fler poliser till Husby” skrev jag i en debattartikel i Svenska dagbladet under de dagarna förra året. Jag har inte haft någon anledning att ändra mig. Den bilden delas såväl av Johnny Lindh, lokalpolis i Västerort, som av rikskriminalens analys i gårdagens Uppdrag Granskning. Även själva polisinsatserna har fått för stort fokus på repression och för lite på socialt kontaktskapande enligt polisens egen analys.

Det är även den bild som ges av forskningsrapporten ”Bilen brinner… men problemen är kvar” från Stockholms universitet som intervjuat boende i Husby. ”[D]e allra flesta måste hålla med om att de rymmer en politisk dimension som bortom bilbränderna i förorterna handlar om ett förändrat socialt landskap i Sverige” säger kriminologen Magnus Hörnqvist som deltagit i forskningen.

Men i Stockholms universitets rapport framgår att när kamerablixtarna tystnade efter förra året så försvann också politikernas intresse. Tänk efter en stund hur lite vi pratat om situationen i Husby och Järva sedan dagarna förra året. Trots att de problem Husbyborna själva pratade om började långt innan bilarna började brinna.

”Husbyborna är också missnöjda med att de blivit överkörda både när det gäller trafiksepareringen och möjligheterna att vara med och påverka det framtida arbetet med Järvavisionen. Hur vägar byggs ovan mark utanför deras fönster men i tunnel förbi rikare områden. Hur arbetsplatser och service flyttar från området och ersätts av fler poliser nattetid. Nedläggningen av de tre välfungerande familjecentralerna i Husby, Tensta, och Rinkeby, höjningen av avgiften till Kulturskolan så att nu bara en procent av barnen i Rinkeby deltar, förslumningen av Rinkeby centrum efter nedläggning av 400 kommunala arbetsplatser i området. Nedläggning av skolor och bibliotek, indragning av SL-kort för gymnasieelever, så gott som inga resurser för lokalt föreningsliv och lokal kultur. Listan kan göras hur lång som helst. Tänk tanken hur det skulle vara om vi haft dessa verksamheter kvar.”

 

Den listan står sig och frågan nu är väl ”Tänk hur det skulle kunna bli om vi satsade på att få dessa verksamheter tillbaka”. Polisinsatserna kostade mer än 20 miljoner. Närpolisen tror att risken är stor att samma sak kan hända igen. Låt oss satsa pengarna på Husby nu istället.