Gå direkt till innehållet

Idéer och förslag för en ny bostadspolitik

Hur kan vi utveckla nya, klimatsmarta bostadskvarter med hyresrätter med rimliga hyror och samtidigt spara värdefulla grönområden med fria ytor för spontanidrott och rekreation?
Kom och diskutera med Vänsterpartiets bostadspolitiker i Stockholm.

Maria Hannäs (V)
Stadsbyggnadsnämnden och ers. Stockholmshems styrelse

Sebastian Wiklund (V)
Fastighetsnämnden och ers. Stadsbyggnadsnämnden

Torsdag 22 maj kl 19. Årsta Folkets Hus, sal Mälaren.

Välkomna!

Besök vår hemsida: arsta.vansterpartiet.se
Kontakt: arsta@vansterpartiet.se