Gå direkt till innehållet

Inga julklappar till fattiga barn

I Stadsdelsnämnderna handläggs de flesta så kallade individärenden av den sociala delegationen. Jag har under några år suttit i socialdelegerade i Södermalms stadsdelsnämnd. Jag har haft möjlighet att jämföra mina erfarenheter därifrån med när jag satt i Stockholms socialnämnd i slutet av 1960-talet och jobbade inom socialtjänsten mellan 1972 och 1999.

I början av 1970-talet genomförde det dåvarande socialborgarrådet Sören Carlsson (s) med starkt stöd från VPK en reform som syftade till att socialhjälpen skulle bli en rättighet och inte en nådegåva. Alla medborgare i kommunen skulle ha en garanterad minimistandard när inkomsterna från jobb och andra socialförsäkringar inte räckte till. Därför kom systemet att kallas SOFT eller socialförsäkringstillägg. Ett kommunalt bostadstillägg täckte i de flesta fall hyreskostnaderna. Det innebar att många som var bostadslösa kunde flytta ut till egna lägenheter. Faktum var att kommunen kunde stänga en rad härbärgen därför att platserna inte längre behövdes.

Tanken var att om man gör socialbidrag till en rättighet som människor inte behöver böna och be om stärks deras självförtroende. Det skapar också bättre förutsättningar för att ta itu med andra problem och underlättar en rehabilitering. På 1980-talet genomfördes en förenklad handläggning av SOFT-ärenden som innebär att man kunde få bistånd utan att svara på en massa förnedrande frågor om sina personliga förhållanden.

Under den nuvarande borgerliga regeringen i Sverige och i Stadshuset har allt detta förändrats. Socialbidrag ses inte längre som en rättighet utan varenda utgift skall motiveras med kvitton och man lägger ner stora resurser för att få tag i fuskare. Är man arbetslös måste man visa att man gjort sitt ”yttersta” för att söka jobb. SL-kort ingår normalt inte i det sociala biståndet vilket i praktiken binder många till den egna stadsdelen. En del exempel på den restriktiva bidragsprövningen är skakande: En person fick inte bidrag för att avliva sin stackars sjuka hund. Att betala avgiften för att bli svensk medborgare anses inte berättiga till bistånd. Det senaste påfundet var att man med åberopande av ny riktlinjer från Socialstyrelsen förklarade att bistånd inte skulle ges till presenter, exempelvis julklappar Att vara medlem i hyresgästföreningen berättigar inte till bidrag men om värden höjer hyran så att den överskrider normen har man tre månader på sig att flytta till ett billigare boende – vilket inte är lätt på dagens bostadsmarknad.

Det som har genomförts i Alliansens Stockholm är en återgång till gamla tiders politik då man försökte förnedra de fattiga och knäcka deras självförtroende. Att kalla en sådan politik för en arbetslinje är en cynism utan like, det är en politik som motverkar att människor rehabiliteras och utvecklas.