Gå direkt till innehållet

Ingrip Wennerholm!

I dag frågade Vänsterpartiet trafiklandstingsrådet och SL:s ordförande Christer G Wennerholm om han känner till de olagliga metoder som SL:s väktarbolag CSG använder sig av och som beskrivs i boken “Grip till varje pris”.

Wennerholm svarade inte på frågan men han väljer att tillsätta en utredning för att gå till botten med uppgifterna från boken som bygger på intervjuer och polisutredningar.

– Det här har ju förekommit under många år och det allvarliga är om den politiska ledningen haft kännedom om metoderna, säger Anna Sehlin (V) ersättare i trafiknämnden.

Metoderna som väktarbolaget använder sig av bryter mot lagen. Väktare har arbetat i civila kläder, bedrivit spaning och upprättat ett namn- och fotoregister. I registret finns individer så unga som fjorton år. Väktare har dessutom underlåtit att ingripa när brott begåtts.

Under Riksteaterns evenemang Art of the streets 2011 anlitades CSG av SL trots att det inte ingår i SL:s uppdrag att bevaka fria kulturevenemang. De civilkläda väktarna förföljde personer därifrån för att försöka knyta dem till skadegörelse och grep senare 16 personer.

– Vi välkomnar att trafikförvaltningen går på djupet i frågan men det borde ha gjorts långt tidigare då dessa metoder varit kända i många år. Bland annat skrev SvD efter händelserna på Arts of the streets 2011, säger Anna Sehlin.