Gå direkt till innehållet

Nyheter i budgeten från bostads- och demokratiroteln

Vänsterpartiet i Stockholms stad och borgarrådet Ann-Margarethe Livh ansvarar för bostads- och demokratiroteln. Här är några av nyheterna i Stockholms stads nya budget som ligger under denna rotel.

Staden ska bygga 40 000 nya bostäder till 2020, varav minst hälften blir hyresrätter
På sikt ska allmännyttan bygga 2500-3000 nya hyresbostäder varje år
Stadens bostadsbolag ska prioritera att bygga hyresbostäder som unga, studenter och personer med svag ställning på bostadsmarknaden har råd att efterfråga
De allmännyttiga bostadsbolagen ska fördubbla sitt byggande till 2017
Vi gör det lättare att få hyra genom förändrade inkomstkrav och införande av kompiskontrakt
De allmännyttiga bostadsbolagen ska ta hänsyn till olika typer av familjekonstellationer och boendeförhållanden vid planerandet av nya bostäder
De allmännyttiga bostadsbolagen ska stärka boendeinflytandet
Den lokala demokratin ska stärkas och invånarnas röst ska höras: särskild demokratisatsning på 45 mnkr

Hela budgeten finns att läsa på stockholm.se/budget.