Gå direkt till innehållet

Öka stödet till det fria kulturlivet!

Idag meddelar Filmcentrum Stockholm att de går i konkurs. En orsak anges vara det nya systemet för kulturstöd i Stockholm, som bygger på projekttänkande.

Ann Mari Engel (V) vice ordförande i kulturnämnden framhåller att detta är ytterligare en tragisk följd av att stödet till det fria kulturlivet är helt otillräckligt och inte anpassat till behoven hos stadens fria kulturliv.

– I denna tid av SF-monopol måste vi satsa mer på den icke-kommersiella filmen i Stockholm. Det gäller både produktion och distribution. Vänsterpartiet har i kulturnämnden presenterat ett program för ökat filmstöd som innefattar verksamheter som Filmcentrum, Folkets Bio, filmfestivalerna och Filmpool Stockholm, som är en satsning på filmproduktion i regionen som den borgerliga majoriteten Stockholms stad valt att stå utanför, säger Ann Mari Engel, vice ordförande i Kulturnämnden.