Gå direkt till innehållet

Ovärdigt bråk

Stor förvirring råder om vårdplatserna för cancersjuka barn på Karolinska. I går tillkännagav landstinget att barnonkologin ska tillföras åtta nya vårdplatser. I dag säger KS att de vill utöka men att det saknas finansiering.

– Nu i brinnande valrörelse växer desperationen. Landstingsdirektören säger en sak, sjukhusdirektören på KS en annan. Den högst ansvariga Filippa Reinfeldt verkar inte veta någonting. Det här är förskräckligt – det handlar ju om de svårast sjuka barnen, säger Vänsterpartiets landstingsråd Håkan Jörnehed.

– Självklart välkomnar vi en satsning på barnonkologin men varför har det dröjt så länge? Vi har haft personalbrist sedan maj förra året. Jag har haft flera debatter om detta i fullmäktige sedan dess men utan resultat. Allianspolitikerna verkar fullkomligt förlamade. Nu först efter ett år med sju stängda vårdplatser sker något.

Pressmeddelande i dag från Karolinska sjukhuset:

Karolinska Universitetssjukhuset har fått i uppdrag av landstingets hälso- och sjukvårdsdirektör att undersöka förutsättningarna för att öppna 8 nya slutenvårdsplatser inom barncancervården. Så många platser har sjukhuset bedömt behövas för att möta det ökande antalet patienter.

Sedan tidigare har sjukhusets barndivision, Astrid Lindgrens Barnsjukhus, 14 barnonkologiska vårdplatser. Alla 14 har dock inte kunnat hållas öppna på grund av sjuksköterskebrist.

Astrid Lindgrens Barnsjukhus har vidtagit en rad åtgärder för att rekrytera fler sjuksköterskor och behålla dem man har. Bland åtgärderna finns en utbildningssjuksköterska som ytterligare förbättrar introduktionen av nya sjuksköterskor, farmaceuter som bereder läkemedel, fler läkare, kuratorer och dietister för att avlasta sjuksköterskorna, lönetillägg för vidareutbildning och resurssjuksköterskor som kan täcka upp vid kortare sjukfrånvaro.

– Personalsituationen har ljusnat något och vi har förhoppningar om att kunna öppna alla de fastställda 14 vårdplatserna. Det är dock bara ett första steg, säger Mikael Forss, tillförordnad sjukhusdirektör. För att möta det ökande vårdbehovet beräknar vi att vi behöver ytterligare 8 fasta platser och därför välkomnar vi naturligtvis att landstingsdirektören ger oss uppdraget att fastställa hur det ska organiseras och vilka resurser som behövs.