Gå direkt till innehållet

Överdäcka E4:an i Hägersten

Som Dagens Nyheter rapporterade häromdagen har Vänsterpartiet lanserat en plan för att överdäcka E4:an i Hägersten och använda den tillskapade marken till bostäder. Vi har samarbetat med arkitekter för att ta fram en övergripande plan för hur det nya området kan se ut, som ni kan se exempel på här nedan och i bilagan här ”Bygg bostäder ett grönare Hägersten”. Det här är ett förslag bland flera i Stockholmsvänsterns övergripande politik för att överdäcka vägar i Stockholm och på så vis skapa bättre stadsmiljö, mer grön mark och mer byggbar mark.

Om vi ska kunna bygga bort bostadsbristen i Stockholm måste vi tänka nytt och göra investeringar för att få upp byggtakten. Överdäckningar som denna visar hur vi både kan bygga mer bostäder i Stockholm och samtidigt skapa bättre luft och mer grön mark. Det går att bygga ett Stockholm där fler människor får plats men som bevarar de värden som gör att så många vill flytta hit.

[gss ids=”2432348,2432346,2432354″]