Gå direkt till innehållet

Privat sjukvård är ohälsosam och dyr

I en vetenskaplig artikel i den ansedda tidskriften International Journal of Health Services har professor Göran Dahlgren gjort en sammanställning av effekterna av den privatisering av sjukvården som skett i Sverige:

– De sociala och geografiska skillnaderna i vårdens tillgänglighet och kvalitet ökar.
– Patienter med små vårdbehov prioriteras ofta högre än de med stora vårdbehov.
– Ur ett hälsoperspektiv  viktiga men olönsamma förebyggande insatser marginaliseras.
– Resurser avsedda till vård går till aktieägare och företagsledning genom vinstuttag och lönsamt fusk.
– Skatteintäkter försvinner till skatteparadis och offentliga vårdcentraler säljs ut till rea-pris.
– Ökad administration och kontrollsystem stjäl tid och pengar för patientnära insatser.
– Offentligt finansierade privat vinstdriven vård kan bidra till ökad privat finansiering.
– Vårdens demokratiska förankring undergrävs av ett vilseledande språk och en kommersiell styrning av offentligt finansierad vård.
Sjukvården på Södermalm tillhör de mest privatiserade i Sverige. Vi har elva vårdcentraler, samtliga privata. Södersjukhuset har omvandlats till ett aktiebolag där syftet är att ge vinst, inte bästa möjliga vård. Huvuddelen av missbrukarvården är privat.
Om alliansen får råda blir det ytterligare privatiseringar, mer ojämlikhet och sämre vård för de svårast sjuka.
Bara Vänsterpartiet tar klart ställning mot privatiseringar av vården!
Gunnar Ågren

 

 

 

Share