Gå direkt till innehållet

Rädda medborgarhuset

Det nuvarande förslaget för ombyggnad av Medborgarhuset på Södermalm innebär att man till en kostnad av 283 mnkr ska flytta runt verksamheterna i huset så att biblioteket och kulturskolan flyttas samt ge plats till fler butiker.   Vänsterpartiet anser att medborgarhusets främsta funktion är och ska vara att erbjuda en mötesplats för medborgarna i Stockholm. Medborgarhusets funktion som mötesplats har försämrats kontinuerligt de senaste åren och den föreslagna ombyggnaden löser inte detta – tvärtom försämrar det möjligheterna till möteslokaler.

 

–           Medborgarhuset har gamla anor och var länge en viktig plats för föreningslivet. Efter privatiseringen kostar det flera tusen kronor att hyra ett litet rum för en kväll, och de större samlingslokalerna är ännu dyrare, säger Ann Mari Engel, vice ordf. kulturnämnden (V).

 

–           Medborgarhuset har en central roll på Södermalm och en särskild plats i hjärtat hos söderborna som värnar kulturverksamheterna, men inte behöver fler kommersiella lokaler, säger Mårten Andersson ers. Kulturnämnden (V).

Utöver behovet att säkerställa möteslokaler har Vänsterpartiet ett flertal förslag på hur ombyggnadsplanerna kan förbättras. Vi föreslår därför att förslaget återremitteras och att följande aspekter tas i beaktande:

Forsgrenska badet ska upprustas och finnas kvar. Det är föga genomtänkt att anta en utvecklingsplan för medborgarhuset som inte innefattar badet. Stadens olika förvaltningar måsta ta ett gemensamt grepp i denna fråga, innan något uppdrag ges. Bibliotekets båda avdelningar ska ha resurser för att utöka öppettiderna och modernisera lokalerna, men inte lägga stora resurser på flytta inom huset och som dessutom innebär ökade hyreskostnader för all framtid. Kulturskolan ska självklart finnas kvar och renoveras. Vår teater som funnits i huset sedan 1940-talet är en viktig del av huset.