Gå direkt till innehållet

Så utvecklar vi vården

Håkan Jörnehed och Kerstin Burman debatterar i Dagens Arena i dag. Stockholm – en stad med tillgång till universitetssjukhus och stort utbud av utbildad arbetskraft, bör vara ledande och driva de sexualmedicinska frågorna framåt, anser de.

I dagarna kom RFSU med sin årliga Sverigebarometer – en kartläggning av tillgången till vård inom sexuell och reproduktiv hälsa. Sverigebarometern är en sorglig läsning, dels visar den att tillgången till vård är ojämlik beroende på bostadsort, dels att den är otillräcklig på många ställen i Sverige.

Stockholms läns landsting får blandade betyg och är inte sämst i Sverige, i vissa frågor faktiskt bland de bästa. Men det räcker inte. Som Sveriges största stad, med tillgång till universitetssjukhus och stort utbud av utbildad arbetskraft, bör vi vara ledande och driva de sexualmedicinska frågorna framåt.

Vänsterpartiet i Stockholms läns landsting har alltid lagt stor vikt vid de sexualpolitiska frågorna och det kommer vi fortsätta att göra. När vi satt i rödgrön majoritet 2002–2006 inrättade vi en mottagning för akut omhändertagande av våldtagna kvinnor. Som oppositionsparti de senaste åren har vi drivit på, och har nu äntligen fått igenom, att en mottagning för våldtagna män också inrättas.

Eftersom de oönskade graviditeterna i åldern 20–24 år ökar behövs en satsning på ungas sexuella och reproduktiva hälsa. Ungdomsmottagningarnas uppdrag är bland annat att främja och förebygga ungas hälsa och samlevnad samt minska antalet oönskade graviditeter. Vi avsätter medel för att kunna öppna två nya ungdomsmottagningar, varav en i Rågsved.

I Stockholms län står pojkar för endast 15 procent av alla besök på ungdomsmottagningarna. Men ansvar för, och kunskap kring, sexuell hälsa är något alla ungdomar bör ta respektive få. Vi vill därför se riktade åtgärder för att nå fler pojkar. Vi ser också att den psykiska ohälsan ökat bland unga, särskilt unga tjejer. Det är viktigt att fånga upp samt förebygga. Därför vill vi förstärka ungdomsmottagningarnas kompetens att förebygga både psykisk och sexuell ohälsa.

Dessutom tror vi på en mångfald av ungdomsmottagningar där de större centrala kan ha bredare kompetens och de mindre lokala mer områdesspecifika uppdrag. Ungdomar ska själva kunna välja vilken mottagning de vill tillhöra och öppettider ska anpassas efter deras behov. Fler mottagningar ska hbt‐certifieras.

I dag har Sverige Europas högsta aborttal. Eftersom de flesta aborter görs mellan 20­ och 24 år vill vi subventionera alla preventivmedel upp till 25 år. Oönskade graviditeter kan begränsas genom en ökad användning av effektiva preventivmedel. Olika typer av preventivmedel passar olika personer därför vill vi subventionera alla preventivmedel. Det är långsiktigt kostnadseffektivt, men framförallt en del av en god hälsovård.

Sedan 2005 har samkönade par möjlighet att få fertilitetsbehandling vid Huddinge sjukhus. Vi anser att även Danderyds sjukhus ska få utföra sådana behandlingar eftersom mödra- och förslossningsvården där har utvecklat en särskild kompetens för att möta samkönade par.

Landstingets nuvarande regler kring fertilitetsbehandling är skrivna utifrån att det är ett par bestående av en man och en kvinna som ska erbjudas behandlingen. Det vill vi ändra på så att reglerna utgår ifrån det behov paret ifråga har. Till exempel tycker vi att samkönade par ska kunna dela på antalet besök samt att syskonbehandling ska vara möjlig för alla par.

Vi tycker också att IVF-vården behöver utvecklas vad gäller åldersgräns vid första tillfället samt ett ökat antal behandlingstillfällen. Vi vill också höja ersättningen för äggdonationer, eftersom det behövs fler donatorer och ersättningen är relativt låg. För att minska belastningen på sjukhusen och korta väntetiderna för insemination bör även insemination tillåtas på barnmorskemottagningar.

I dag är det inte tillåtet att erbjuda ensamstående fertilitetsbehandling eller att erbjuda embryodonation, det vill säga att både ägget och sperman kommer från donatorer. Det tycker Vänsterpartiet att det ska vara, men det beslutet ligger på riksdagens bord och förhoppningsvis blir det snart tillåtet. Därför måste landstinget redan nu förbereda sig för att kunna erbjuda ensamstående kvinnor fertilitetsbehandling samt att erbjuda embryodonation. Vi vill också förbättra fertilitetsbevarande behandlingar och möjliggöra fertilitetsbehandlingar för transpersoner som genomgår könskorrigerande vård och hormonbehandlingar – en grupp som har förbisetts.

Sist, men inte minst vill vi inrätta landets första sexualmedicinska centrum på Södersjukhuset för att främja den sexuella hälsan, vilket också är ett önskemål från flera av sjukhusets verksamheter. Som storstadsregion har vi ett ansvar att vara ledande med kunskapsutvecklingen av sexualmedicinsk hälsa.

Det här är några av våra förslag på hur vi vill utveckla hälso- och sjukvården i Stockholm för att tillgodose medborgarnas behov. För att kunna göra detta måste varenda skattekrona gå till att anställa mer personal, höja sjuksköterkornas löner samt till att höja och utveckla vårdkvalitén.

Därför vill vi höja skatten med 25 öre, men framför allt vill vi sätta stopp för att våra skattepengar går till skatteparadis och riskkapitalisternas vinstkonton. För att kunna erbjuda en god och jämlik sjukvård som alla har råd med vill vi stoppa vinstjakten i välfärden. Sjukvården är till för medborgarna, och den är inte till salu.

Håkan Jörnehed (V), Landstingsråd
Kerstin Burman (V), Jurist och kandidat till landstinget