Gå direkt till innehållet

Undermålig missbruksvård

I valdebatten brukar inte frågor om missbruk stå högt i kurs. Detta trots att vi är många som på ett eller annat sätt har erfarenhet av missbruk i vår omgivning.

Missbruk är ingenting som uppstår isolerat – sociala och psykosociala faktorer spelar in. För att möta utmaningarna måste missbruks- och beroendevården utvecklas och ges mer resurser.

För att hindra att unga människor fastnar i missbruk krävs ett brett fokus på förebyggande insatser. Unga, gamla, flickor, pojkar, kvinnor och män har olika behov och ska mötas utifrån detta. För att bryta ett beroende måste det finnas möjlighet till boende, avgiftning, vårdplatser och sammanhållna vårdkedjor utan brustna länkar. Så är inte fallet idag.

Drogdebuten sker ofta vid 14-15-årsåldern och injektionsdebuten vid 18-19-årsåldern. Omkring hälften av injektionsmissbrukarna bär på hepatit C virus redan som 21-21 åringar.

Av de som besökte Stockholms enda sprututbytesverksamhet 2013 hade endast 59 procent kontakt med socialtjänsten och 43 procent med beroendevården. Av dessa hade 8,7 procent diagnostiserats för hiv och drygt 61 procent för aktiv hepatit C.

2013 rapporterade Folkhälsomyndigheten 2 066 nya fall av hepatit C-infektion. Det märks fortfarande ingen minskning bland yngre vilket är en tydlig indikation på fortgående smittspridning av hepatit C i den gruppen och fortsatt nyrekrytering till injektionsmissbruk bland unga. Men samhället har för dålig kunskap och de unga har ofta inte förtroende för vården.

Det är viktigt att vård och behandling baseras på kunskap, erfarenhet, brukarinflytande, utvärdering och forskning. Grundläggande värderingar enligt socialtjänstlagen ska styra och barnperspektivet ska finnas i hela vård- och behandlingssektorn. Alla som söker hjälp ska känna uppmuntran och få ett gott bemötande.

Alla brukare ska ha inflytande över vården och i största möjliga utsträckning få välja insatser. Vård och behandling ska i huvudsak drivas i egen regi, med icke-vinstdrivande aktörer som komplement.

Vi behöver också analysera köns- och klassmönster och utöka det drogförebyggande arbetet. Insatser mot nyrekrytering av ungdomar och unga vuxna ska prioriteras.

Här är ett axplock av Vänsterpartiets förslag för en värdig missbruksvård: