Gå direkt till innehållet

Vi har fått nog!

I dag ryter Vänsterpartiets Tantpatrull till i Dagens ETC :

”Vi har fostrat barn, tagit hand om barnbarn, gamla föräldrar och släktingar, jobbat och slitit hårt till låga löner. Men vår erfarenhet och kunskap värderas till intet. Varför? frågar Birgitta Sevefjord, Marianne Ramström, Brit Rundberg och flera andra.

Vi är några av de 26 procenten röstberättigade som nått pensionsålder och är totalt osynliggjorda i valrörelsen. Vi är förbannade. Äldre och i synnerhet äldre kvinnor med urusla pensioner osynliggörs ofta. När vi omnämns handlar det om att vi är så gamla och skröpliga att vi behöver stor omsorg. Men många av oss är fortfarande pigga och kräver vår rätt till ett bra liv. Vi har fostrat barn, tagit hand om barnbarn, gamla föräldrar och släktingar, jobbat och slitit hårt till låga löner. Men vår erfarenhet och kunskap värderas till intet. Varför? Vi äldre kvinnor i Vänsterpartiet har bestämt oss för att ändra på denna tingens ordning och uppmanar äldre i andra partier att göra detsamma. För vi har en sak gemensamt – samhällets osynliggörande av äldre och i synnerhet äldre kvinnor.

Det är en skam att vi har över 200 000 fattigpensionärer; en stor del av dessa ensamstående kvinnor. Inget parti som kallar sig feministiskt kan acceptera att denna utveckling bara fortsätter. Vänsterpartiet var det parti som pekade på att den stora pensionsuppgörelsen skulle leda till att många kvinnor skulle få pensioner som det inte går att leva på och tyvärr fick vi rätt. Vi ser idag att allt fler utslitna kvinnor inom till exempel vård och omsorg döms till ett liv i fattigdom därför att de inte orkar jobba fram till pensionsåldern.

Pensionsmyndigheten har beräknat att nästan hälften av de kvinnor som är födda 1954 kommer att hamna under fattigdomsgränsen som är 10 800 kr före skatt. Låga löner och deltidsarbete är förklaringar. Det är viktigt att höja lönerna i kvinnodominerade yrken som vård och omsorg. Därför tycker vi att det är en självklarhet att ingångslöner för vårdpersonal som sjuksköterskor och andra måste höjas till 25 000 kr. Heltid ska vara en rättighet och deltid en möjlighet, precis som inom mansdominerade yrken.

En annan viktig framtidsfråga som det är tyst om är att många äldre far illa i vården. Äldre med en eller flera olika kroniska sjukdomar snurrar ofta runt i vården och läkemedelslistan blir bara längre och längre därför att ingen tar helhetsansvaret. För oss som är 75 år eller äldre finns nästan inget vetenskapligt underlag för behandling just därför att vi uteslutits från vetenskapliga studier för att vi ofta har komplicerade hälsoproblem! Detta har bl a Yngve Gustafson, professor i geriatrik lyft fram.

Vi vill att Sverige går före och satsar på vetenskapliga studier som också inkluderar äldre. Här skulle till exempel forskare vid Karolinska Institutet och andra kunna spela en framträdande roll både nationellt och internationellt.

Pensionärer är den grupp tillsammans med arbetslösa och sjuka som förlorat mest på den borgerliga regeringens politik och som betalar högre skatt på inkomst än löntagare. Ja, Sverige är det enda landet i världen som har högre skatt på äldre. Det är bra att Vänsterpartiet går före och föreslår sänkt skatt på pensioner upp till 16 000 kr och höjd gräns för bostadsbidraget, men det räcker inte. Pension är uppskjuten inkomst och ska därför beskattas som lön. Men inte heller det räcker, hela pensionssystemet måste ses över. Vi kräver ett rättvist system med pensioner som det går att leva på, även för gamla kvinnor!

Väljarna rankar sjukvård, äldreomsorg och pensioner högt, men valdebatten handlar nästan uteslutande om jobben, skolan och skatter. Det är hög tid att bredda valdebatten och synliggöra de äldre i samhället.

Brit Rundberg 81 år , Marianne Ramström 76 år, Wiveka Holst 65 år, Birgitta Sevefjord 69 år, Marianne Eriksson 62 år, Inger Stark 62 år, Gertie Lux 75 år med flera.