Gå direkt till innehållet

Fler ska kunna ta del av kultur

Besök Vårsalongen på Liljevalchs för en tia – det är verklighet i ett rödgrönrosa Stockholm. Även om det inte blev gratis inträde på de statliga museerna vid årsskiftet så har stadens museer öppnat upp för nya besöksgrupper genom gratis entré eller kraftigt sänkta priser. Det här är en av flera åtgärder som ska se till att fler stockholmare kan ta del av kulturen.

Tillgången till kvalitativ kultur är en medborgerlig rättighet. Din möjlighet att utöva och ta del av kultur ska inte bero på inkomst, kön eller bostadsadress. Det gäller även möjligheten att utöva kultur.

Därför är en av de allra viktigaste satsningarna i den nya kulturbudgeten en satsning på sänkta avgifter och utökade platser i Kulturskolan. I Kulturskolan får barn och unga möjlighet att utvecklas genom kulturutövande. Under åren då högeralliansen styrde blev Kulturskolan smalare och mer elitistisk med dyrare och färre platser. Det är av största vikt att barn oavsett bakgrund och familjens ekonomiska förutsättningar får ta del av Kulturskolans verksamheter.

Många fria kulturverksamheter i staden har det mycket svårt ekonomiskt eftersom bidragen har stått stilla eller minskat reellt under många år. Den nya majoriteten ska ta fram en ny modell för kulturstödet och vill förstås tillföra mer pengar. Det av borgarna införda prilliga systemet med bonusar som belöning för ökade inkomster för kulturverksamhetet har skrotats och dess 6 miljoner kronor lagts in i kulturstödet.

Hela Stockholm ska leva och det är viktigt att kulturen inte centreras till innerstaden. Vi kommer därför att fortsätta arbetet för att stärka kultur- och föreningslivet i ytterstaden. Den rödgrönrosa majoriteten satsar på kultursekreterare i alla stadsdelar för att öppna upp kulturutövandet för fler barn vilket är helt nödvändigt i vår målsättning om en jämlik stad.

Få saker tillgängliggör konst för allmänheten på ett enkelt sätt som graffiti och gatukonst. Tack vare avskaffandet av nolltoleransen mot graffiti och gatukonst kan vi nu se fram emot mer konst i vår stadsmiljö. En demokratisk konst där nya röster får chansen att komma till tals. Lagliga väggar för graffiti och gatukonst stärker yttrandefriheten och öppnar för delaktighet och konstnärligt skapande.

Det går framåt på kulturområdet även om det finns mycket kvar att göra. En av vänsterpartiets hjärtefrågor är att öppna ett kvinnohistoriskt museum i Stockholm. Frågan utreds nu av kulturförvaltningen. Vi hoppas kunna se det här förslaget bli verklighet under mandatperioden. Frågan om samlingslokaler för kulturen är en oerhört viktigt fråga där arbetet fortsätter för en bra lösning.