Gå direkt till innehållet

Kollektivtrafik före klimatkaos

Vänsterpartiet har konsekvent motsatt sig planerna för bygget av Förbifart Stockholm och fortsätter den politiska striden för att stoppa den klimatfarliga motorvägen. Det politiska beslutet om motorvägsbygget ligger nu inte hos Stockholms stad utan det opinionsbildande arbetet för att stoppa Förbifarten måste riktas mot landstinget och regeringen.

Nyheterna härom veckan om SL:s stora underskott talar sitt tydliga språk. Nu väntar höjda biljettpriser, färre turer och frysta investeringar i en tid då fler behöver åka kollektivt. De borgerliga partierna i Stockholms stad och Stockholms läns landsting har gång på gång hävdat att vi har råd att både investera i kollektivtrafik och bygga Förbifarten. Nu kan vi tydligt se att det inte stämmer. Det går inte att både äta kakan och ha kvar den.

Förbifart Stockholm är en gigantisk felinvestering. Klimatkrisen kräver ett stopp för utsläpp av växthusgaser. Det är absurt att bygga detta trafikmonster för minst 30 miljarder kronor i en tid när bilismen måste minska, växthusgasutsläppen upphöra, kollektivtrafiken förstärkas och cyklandet öka. Vi måste välja kollektivtrafik före klimatkaos.

Idag behandlar kommunstyrelsen ett ärende om överklagan i Mark- och miljööverdomstolen av tolv detaljplaner för Förbifart Stockholm. Vänsterpartiet lägger följande uttalande på kommunstyrelsens bord:

Regeringens överenskommelse har resulterat i att byggandet av Förbifart Stockholm kommer att återupptas, om inte projektet faller i domstol. Vänsterpartiet har konsekvent motsatt sig Förbifart Stockholm, av ekonomiska, klimat- och rättviseskäl. Vi har under lång tid drivit frågan i kampanjer, senast i valrörelsen 2014.

Vi anser fortfarande att allt arbete med Förbifart Stockholm omedelbart ska avbrytas.

Nya motorvägar som ett sätt att lösa trafikproblem tenderar att med tiden ge upphov till ökad trafik och större bilberoende. Av Förbifartens trafikvolym beräknas endast sju procent användas av buss, resterande del av bilar.

Stora motorvägar och mer biltrafik ger glesare stadsbebyggelse, vilket går på tvären med översiktsplanen Promenadstadens ambitioner om ett mer tätbebyggt Stockholm.

Landstinget beslutade i maj 2010 att koldioxidutsläppen från vägtrafiken i länet ska minska med 30 % fram till 2030. Den minskningen förutsätter i praktiken en avsevärd minskning av antalet bilar. Förbifart Stockholm leder tvärtom till en ökning av antalet bilar.

Förbifartens dragning ger en skev fördelningsprofil i medborgarnas tillgång till en buller- och avgasfri miljö. I villatäta Ekerö gräver man ned vägen i tunnel och i områden som domineras av hyresrätterna, Järvafältet och i Skärholmen, ligger motorvägen i ytläge.

Politik är att välja, särskilt när investeringsvolymer i storleksordningen 30 miljarder diskuteras, vilket Förbifarten beräknas kosta. Vi vill istället använda pengarna till att bygga ut kollektivtrafiken för att få en hållbar och jämställd trafiklösning för Stockholmsregionen.

Vänsterpartiet har konsekvent motsatt sig planerna för bygget av Förbifart Stockholm och fortsätter den politiska striden för att stoppa den klimatfarliga motorvägen. Det politiska beslutet om motorvägsbygget ligger nu inte hos Stockholms stad utan det opinionsbildande arbetet för att stoppa Förbifarten måste riktas mot landstinget och regeringen.