Gå direkt till innehållet

Kraftig ökning av bostadsbyggandet under 2015

Bostadsbyggandet är en av de allra viktigaste frågorna för Stockholm. Vänsterpartiet gick till val på att kraftigt öka bostadsbyggandet och ställa om till att bygga fler hyresrätter med rimliga hyror. Den rödgrönrosa majoriteten har ett högt uppsatt bostadsmål som är att bygga 40 000 nya bostäder till år 2020. Det enda sättet att komma tillrätta med bostadsbristen är att bygga.

Igår hade stadsbyggnadsnämnden sitt sista sammanträde för året. Nu kan vi sammanfatta året och konstatera att det är stor skillnad i farten på bostadsbyggandet jämfört med när vi hade borgerligt styre i Stockholm. Totalt under år 2015 har det beslutats om 13 849 bostäder i start-pm och 6 902 i antagna/godkända detaljplaner. Under året har det även beslutats om 8 181 markanvisade lägenheter. Det är en kraftig ökning jämfört med tidigare år.

Men vi bygger inte bara mer, vi bygger också annorlunda. Vi vill bygga fler hyreslägenheter och är överens i majoriteten om att minst hälften av allt som byggs ska vara hyreslägenheter. Av årets markanvisningar har 57 % gått till hyresrätter. Staden har också tagit tillbaka makten över planeringen av nya bostäder. Det gör att vi till exempel kommer att bygga många nya bostäder i Skärholmen, en plats där det nästan inte byggdes någonting alls under det borgerliga styret eftersom de lät byggherrarna styra byggandet.

Bostadsbristen är en av Stockholms allra största utmaningar. Bostadskön är rekordlång och det är få av oss i Stockholm som inte känner någon är i akut behov av bostad. Det har byggts alldeles för lite i Stockholm under lång tid och det som har byggt har till stor del varit bostadsrätter och hyresrätter med rekordhöga hyror som människor med vanliga inkomster inte har en chans att betala. Det är vår uppgift att vända den utvecklingen. Ett stort arbete återstår men årets siffror visar att vi är på god väg.

Sebastian Wiklund (V), gruppledare och ledamot i stadsbyggnadsnämnden

Stapeldiagram över markanvisningar 07-15
Stapeldiagram över markanvisningar 07-15

 

Diagrammet visar antalet markanvisningar och lägenheter i detaljplan i genomsnitt under det borgerliga styret 2007-2014 och 2015 års resultat för den rödgrönrosa majoriteten. Dubbelt så många markanvisningar och 2000 fler detaljplan än allianssnitt 07-14.