Gå direkt till innehållet

Lönesatsning för ökad jämställdhet – första pengarna kommer idag

Idag höjs lönerna för 7 099 personer anställda av Stockholms stad. Det är resultatet av den löne- och jämställdhetssatsning på 70 miljoner kronor som fanns med i Stockholms rödgrönrosa budget. De lägsta lönerna inom Kommunals avtalsområden har höjts med 920 respektive 880 kronor.

Fyra av fem som får höjd lön är kvinnor. De flesta är barnskötare och vårdbiträden, men även undersköterskor, kockar, vårdare, ekonomibiträden, fritidsledare, städare och elevassistenter får höjningar.

Det är helt enkelt många av dem som bär upp vår välfärd. Tack för det viktiga arbete ni utför.