Gå direkt till innehållet

Pressa byggkostnaderna – men inte på bekostnad av arbetsvillkoren

Bostadsbristen i Stockholm är mycket stor. Det har byggts alldeles för få bostäder de senaste åren, framför allt för få hyreslägenheter och de hyreslägenheter som har byggts har haft rekordhöga hyror. Den här utvecklingen vill Vänsterpartiet i Stockholm vända. Vi vill att människor med olika inkomster ska kunna bo i Stockholm. Därför behöver vi bygga många fler hyreslägenheter med rimliga hyror. Vi jobbar nu för att pressa kostnaderna för bostadsbyggandet för att det i sin tur ska pressa hyrorna. Ett projekt som ska göra det är de så kallade Stockholmshusen där alla kommunala bostadsbolag i staden samarbetar och bland annat gör stora gemensamma upphandlingar.

Bostadsborgarrådet Ann-Margarethe Livh har i en intervju uttalat att staden nu försöker sänka byggkostnaderna, bland annat genom att göra större upphandlingar och få in fler utländska företag. I grunden för det uttalandet ligger en analys av byggmarknaden som är väletablerad vid det här laget; byggmarknaden i Sverige är ett oligopol, det vill säga att den är uppdelad på ett fåtal aktörer med större vinstmarginaler än vad som varit fallet om konkurrensen fungerat bättre. Att få in utländska aktörer kan vara ett sätt att få in fler anbud, stärka konkurrensen och på sikt sänka vinstmarginalerna i branschen. Givetvis ska upphandlade företag teckna kollektivavtal. Konkurrens ska inte ske genom sänkta löner, försämrade arbetsvillkor eller försämrad säkerhet på byggena. Offentliga upphandlare har tvärtom en viktig uppgift i att vara pådrivande för ordning och reda hos bolag samt underleverantörer som tar del av skattemedel, menar Vänsterpartiet.