Gå direkt till innehållet

Rädda kollektivtrafiken – omförhandla trängselavgiften

Regeringen bör ge Stockholms läns landsting en ny chans att omförhandla trägselavgifterna så att mer pengar går till kollektivtrafiken och prishöjningen av SL-kortet kan undvikas, det skriver Rickard Warlenius, Gunilla Roxby Cromvall och Jens Holm på Dagens Arena idag.

”Eftersom den borgerliga regeringen satsade alla intäkter under åren 2007 till 2014 på Förbifart Stockholm och andra vägar, anser vi att 100 procent av intäkterna under en minst lika lång tidsperiod bör gå till kollektivtrafiken. Det skulle innebära ett väldigt välbehövligt tillskott till SL. Vi uppmanar regeringen att erbjuda landstinget en ny omförhandling av trängselavgiften. Regeringen skulle då visa att de, trots beslutet att bygga Förbifarten, tar klimatmålen och Stockholms behov av en fungerande kollektivtrafik på allvar.”