Gå direkt till innehållet

Romernas nationaldag – om rättigheter som inte får glömmas

Idag är det den Internationella Romadagen – romernas nationaldag. Det är en dag att fira en stolt kultur men också minnas de oförrätter och övergrepp som människor från den romska gruppen fått utstå. Tyvärr hör rasism och diskriminering av romer inte bara till det förflutna utan är ett högst närvarande samhällsproblem.

Vi är alla stockholmare. Alla som bor i eller befinner sig i Stockholm ska kunna känna sig trygga. Vår stad ska vara öppen och välkomnande och ta tillvara den rikedom som mångfald av människor ger. Idag på romernas nationaldag kan vi fira att den romska kulturen har varit en del av Stockholm i hundratals år. Men vi glömmer inte att uppmärksamma det förtryck som fortfarande pågår.

Den romska kulturen är en del av Stockholm. Romer har funnits i Stockholm och Sverige sedan 1500-talet och är långt ifrån en enhetlig grupp. Svenska romer, finska romer, utomeuropeiska romer, resande och nyanlända romer som bor i vår stad är alla stockholmare. Att vi fortfarande idag lever i en värld där polisen för lagvidriga register över romer är oacceptabelt. Att vi fortfarande nås av berättelser om romer som nekas hyra bil eller äta frukost på hotell visar hur långt vi är ifrån att leva upp till grundprincipen att alla människor är lika värda och därmed ska behandlas lika.

Romer är en av Sveriges fem erkända nationella minoriteter. Som nationell minoritet har den romska gruppen en rad rättigheter som myndigheterna har en skyldighet att tillgodose. Det handlar om positiva rättigheter som egenmakt och inflytande över frågor som rör den egna gruppen, om att den romska kulturen ska få en chans att bevaras och utvecklas och att minoritetsspråket romani chib ska kunna leva vidare. Det är grundlagsskyddade rättigheter.

Vi kan inte nöja oss med frånvaro av förtryck. Diskriminering måste bekämpas men vi får inte sänka våra krav och nöja oss. Den internationella Romadagen har kommit till för att högtidlighålla den första romska internationella kongressen i London 1971 där representanter från flera länder samlades för att diskutera romernas framtid, där romer själva diskuterade sin framtid. Arbetet måste fortsätta på det sättet.

Genom egenmakt och inflytande för den romska gruppen ska den romska kulturen stärkas. Genom inte bara frånvaro av diskriminering utan genom tillgodosedda rättigheter. Romernas nationaldag är en viktig påminnelse om det arbete som måste pågå varje dag.

Ann-Margarethe Livh, bostads- och demokratiborgarråd