Gå direkt till innehållet

Sänkta avgifter i kulturskolan, lokalt kulturcentrum i Högdalen och ett friare kulturliv

Den 7 april var en bra dag för kulturen i Stockholm. Då klubbade den rödgrönrosa majoriteten i kulturnämnden igenom en stor sänkning av avgifterna för Kulturskolan. För de flesta kurser handlar det om en sänkning från 700 till 300 kr per termin och för pröva-på-kurser från 300 till 100 kr. Det här är en oerhört efterlängtad satsning som Vänsterpartiet har kämpat länge för. Vi utökar också antalet platser. Det gör att många fler kan ta del av Kulturskolans verksamhet. Särskilt glädjande är målet om att nå fler barn och unga i ytterstaden. Varje barn ska ha rätt att använda sin kreativitet och uttrycka sig konstnärligt, oavsett föräldrarnas inkomst eller bostadsadress.

Arbetet för att skapa flera demokratiska mötesplatser för kultur i ytterstaden fortsätter. Kulturförvaltningen har fått i uppdrag att arbeta fram ett förslag på hur ett lokalt kulturcentrum kan etableras i Högdalen med Fria Teaterns verksamhet och befintliga fastighet som bas. Vi satsar därför 700 000 extra kr per år under 2015 och 2016 – utöver det vanliga verksamhetsstödet till Fria teatern – för att ett nytt centrum för teater och kultur ska bli verklighet i Högdalen. Planer på att skapa ett nytt kulturhus i Vällingby och i Skärholmen i samarbete med lokala aktörer och Kulturhuset Stadsteatern på går redan sedan tidigare.

Sist men inte minst fick kulturförvaltningen i uppdrag att förändra inriktningen på kulturstödet till det fria kulturlivet för att skapa mer långsiktighet. Genom att utöka möjligheten att söka upp till treåriga stöd tar vi ett steg i rätt riktning för att bryta mot den projektifierings- och detaljredovisningstrend som har utvecklats under de senaste åren. Något som vi hoppas kommer att bidra till att förbättra kulturarbetarnas arbetsvillkor och framför allt slå vakt om den konstnärliga friheten.

Ann Mari Engel, ledamot  och Juliana Gristelli, ersättare i kulturnämnden