Gå direkt till innehållet

Stockholm går med i ECCAR – ett europeiskt nätverk mot rasism

Stockholm ansluter sig till ECCAR, European Coalition of Citites Against Rasism, ett europeiskt nätverk för erfarenhets- och kunskapsutbyte mellan städer om frågor om rasism, diskriminering och främlingsfientlighet. Nätverket har för närvarande 116 medlemsstäder från hela Europa. Arbetet utgår från ett tiopunktsprogram som medlemsstäderna förväntas arbeta efter. Medlemsstäderna tar samtidigt på sig att engagera lokalsamhället i det antirasistiska arbetet. Städerna ska varje år följa upp hur väl tiopunktsprogrammet efterlevs och rapportera in resultatet av uppföljningen till ECCAR.

Ann Mari Engel, ledamot i kulturnämnden och tidigare ledamot i kommunfullmäktige, skrev en motion redan i december 2013 om att Stockholms stad borde gå med i ECCAR.

– Det är glädjande att det här nu blir verklighet. Det har länge funnits ett behov av ett mer effektivt antirasistisk arbete i Stockholm. Det är anmärkningsvärt att högeroppositionen med Moderaterna och Folkpartiet i spetsen reserverar sig mot förslaget och kallar det onödigt. Genom ECCAR får vi både tydliga verktyg för arbetet och ett erfarenhetsutbyte mellan städer som kan ge ny kunskap. Det är oerhört värdefullt och en tydlig markering från majoriteten att vi prioriterar frågor om rasism och diskriminering.